Roobart Mugaabeen doolara miliyoona 10 dhaamsa malee olka'aanii du'an

Roobart Mugaabee Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Roobart Mugaabee

Pireezidantiin duraanii Zimbaabuwee Roobart Mugaabee baankii keessatti doolaara miliyoona 10 fi magaalaa guddoo biyyattii Haraaree keessattis qabeenyaa hedduu dhiisanii du'ani jedhe gaazexaan mootummaa biyyattii Heeraald.

Fulbaana darbe ganna 95'ffaatti kan boqotan Mugaabeen, nama qabeenya isaanii dhaalu osoo hin himatiin du'an.

Kanaaf jecha aanga'oonni seeraa biyyattii nama dhimma kana hordofee raawwachiisu muudan jedha Heeraald.

Qabeenyi horatan kan biroon mana jireenya 4, konkolaattota 10 ,lafa qonnaa fuduraaleen irra dhaabame.

Haa ta'u malee dhaamsa homaatu hin keenye.

Roobart Mugaabeen ji'a Fulbaanaa darbe ganna 95tti du'an. Waggoota 37 'f aangoorra turanii biyyatti hoogganan.

Waa'e qabeenyasaaniirratti namoonni gunguman jiraachuutu himama. garuu xalayaa intalli(mucaan durbaa) Mugaabee barreessite irratti waanti ibsame hin turre.

Biyya Zimbaabuweetti namni tokko dhaamsa olkaa'ee yoo du'e qabeenyisaa ijoolleefi haadha warraaf qoodama.

Ijoolleen horatanii fi haati warraa Mugaabee qabeenya kanaaf ni jiru.

Zimbaabuween raafama dingadee keessa jirti, jireenyis qaaliidha, hanqinni soorataallee mudateera.

Torban darbe Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii Zimbaabuween, beela namni uumeef saaxilamuuf qarree gubba jirti jedhee ibsee ture.

Bara bulchiinsa pirezedantii haaraa Emersan Minaangaguwaatti dinagdee biyyatti ni jijjiruu jedhameetu abdatamaa jira.

Garuu, ammayyuu qabeenya biyyatti qisaasessuu fi sarbamiinsa mirga namoomaatin mootummaan amma jirus himatamaa jira.

Odeessa kana irratti dabalata