Suuraalee Badhaasa Faashinii 2019 Landanitti qophaa'e

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Naa'omii Kaambeel agarsiisa faashinaa sanarratti dura aanteetti

Addunyaa bashannanaa irratti namoonni maqaa gaarii qaban Badhaasa Faashinii bara 2019 irratti argamaniiru. Warra hafaa diimaa kabajaa diimaa kanarra toora tooraan mul'ataa turan keessaa Naa'omii Kaambeel irra aanteetti.

Sagantaan kun magaalaa Landan Galma Rooyla Alberti keessatti kan qophaa'ee yoo ta'u kan qopheessites intala Diyaanaa Rooz kan taate taatoo Tireesee Elliis Rooz turte.

Faashina kana kan mo'atte Naa'omii Kaambeel namoota 90 moodelistoota jalqabaa ta'en keessaati. Uffannaan isheen ittiin dorgomtes, "kan hanga mormaatti tolfame" Aleksaander Mak-qiwiin uffachuun beekamtuun ture.

"Namni akka kootii dorgommii kana mo'achuun waan yeroo baayyee ta'ee hin beekne waan ta'eef kun nu hunda keenyaaf barbaachisaadha," jechuun yaada ishee kennite Naa'omii Kaambeel.

Suuraawwan agarsiisa Badhaasa Faashinii bara 2019 kana akka itti aanutti daawwadhaa.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Naa'omii Kaampibeel Faashinii bara 2019 badhaafamte
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Rihaanaafi ASAP Rookii
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa (Bitaa gara mirgaatti) Roobertaa Armanii, Katee Bilaanchetii, milkaa'ina addaa mo'achuun kan beekaman Joorjoo Armaniifi Juuliyaa Roobertis
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Liilii jamsiifi Lewiis Hamilton
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Moodelistii bara kanaa Aduut Akeech fi Wiinii Haarlowu
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Litil Ismiiziifi Molii Kiing
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kiilii Minoguufi Serjiyoo Pizoornaa
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Booy Joorjiifi Naahomii Waatis
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Riittaa Oraafi Emiliyaa Kilaark
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa (Bitaa gara mirgaatti) Kaaren Elson, gizaayinara waggaa kanaa kan taate Daani'eel Lii fi Donatelaa Versaas

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata