Yugaandaa: "Takkaa waa hatee hin beeku" - Yuweerii Museeveenii

Yuweerii Museveenii

"Takkaa waa nama jalaa hatee hin beeku, ammo ani hiyyeessa miti," jedhan pireezidantiin Yugaandaa Yuweerii Museeveenii.

Kana kan jedhan guyyaa har'a wayita deemsa miilaa malaammaltummaa balaaleffachuuf qophaa'e irratti hirmaatan ture.

Pireezidant Museveeniin deeggartoota isaanii kumoota hedduun lakkaa'aman dursuun magaalaa guddoo biyyattii Kampaalaa keessatti deemsa miilaa malaammaltummaa balaaleffatu taasisaniiru.

"Malaammaltoonni akka dhulaadhulaati, waan hojjetanii hin arganneen duroomu," jedhan Museveeniin.

Deemsi miilaa kun magaalaa Kampaalaa keessatti dhiphina tiraafikaa guddaa uume.

Lammileen biyyattii hedduun ammoo mootummaan deemsa miilaa kana qopheessuu isaatiin itti qoosaa qeeqaa jiru.

Lammiin biyyattii tokko malaammaltummaadhuma mataa isaatu malaammaltummaa balaaleffachuu bahe jette.

Namni biraa ammoo "deemsa miilaa kanarratti warra waraqaa VIP 'qaban hunda osoo qabanii hidhanii Yugaandaan malaammaltummaa irraa bilisa baati turte" jedhe.

Malaammaltoota hunda iddoo tokkotti qabanii hidhuuf carraa gaarii ture kan jedhanis jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata