Ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa Finfinneetti kabajame suuraan

Guyyaan Saboota, Sab-lammootaa fi Uummattoota Itoophiyaa 14ffaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti har'a kabajamee oole. Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahimad ergaa dabarsaniin - guyyaan kun guyyaa Itoophiyummaati jedhan. "Wayita ayyaana kana kabajnu sirna durii daneessummaa lagatus ta'e al-kallattiin gara sirna durii kanatti akka dur-duuba hin deebine mirkaneessaati" jedhan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Gachana, daabee qeerransaa, ulee - agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14 irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartoota naannoo Amaaraa sirba aadaa naannichaan shubbisaa jiran.

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee agarsiisaa aadaa Naannoo Hararii - agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14 irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee agarsiisaa aadaa naannoo Amaaraa - agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14 irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14 irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Dargaggeessa Afaar, haala itti rifeensa tolfatu - agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14ffaa irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee agarsiisa aadaa Naannoo Somaalee - dubartoonni wayita weellisan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14ffaa irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Shamarree Tigiraay - agarsiisa aadaa ayyaana Sabaa fi Sab-lammootaa 14 irratti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee agarsiisa aadaa Gambeellaa wayita sirba aadaan shubbisan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Shamarree Gujii wayyaa aadaan faayamtee naannoo Oromiyaa bakka bu'uun ayyaana sabaa fi sab-lammoottaa irratti argamte.

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartii Jiillee - naannoo Oromiyaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartoota Arsii - naannoo Oromiyaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Sirna waaqa kadhannaa - garee agarsiisa aadaa Naannoo Oromiyaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Uffannaa Abbaa Gadaa fi Haadha Siiqqee

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee agarsiisa aadaa Walaayittaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee agarsiisa aadaa Hadiyyaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Garee sirba aadaa Beenishaangul Gumuz