Moqdishuutti hidhattoonni hoteela qabatan shan ajjeefaman

Hoteelli Somaaliyaa Yuuz Liigii kun bara 2016 irraa eegalamee irratti xiyyeeffatameera

Poolisiin magaala guddoo Somaaliyaa Moqdishootti hidhattoota hotela haleelanii qabatan shan ajjeesuu beeksise.

Dhukaasa kana gidduutti miseensota humna tikaa lamaafi namoota nagaa sadiitu ajjeefame.

Namoonni hoteela hidhattoonni qabatan keessa turan 82 baraaramaniru akka poolisiin jedhutti.

Ta'iin kun kan mudate lolli qawwee hidhattoota al-shebaabifi humna tikaa sakatta'iinsa naannoo masaraa pirezedantii biyyatti biratti gaggeessan gidduutti ture.

Dhukaasni qawweefi boombiin hoteela Somaalii Yuuz Liig jedham kan yeroo baayyee aanga'oota mootummaa keessumsiisuun beekamu keessaa dhaga'ame.

"Nuti yeroo jalqabaa poolisiidha seenee turre garuu yeroo nutti dhiyaatan boombii nutti darbachuufi nutti dhukaasuu eegalan. Nutis galma hotelichaarratti deebii kennuun itti dhukaasne," jechuun qondaalli poolisii tokko Rooyitarsitti dubbate.

Keessummoonni hedduun mooraa hotelichaa keessa akka turanis barameera.


Oduu kanatti dhiyaatan kanneen filadhaa dabalataan hubadhaa:

Haleellaan kun Kibxata galgala saatii 7:00 yeroo dhukaasni loltoota al-Shabaabiifi miseensota humna nageenyaa kellaa daandii gara masaraa pirezedaantii geessu eegan gidduutti banamu jalqabe akka AFPn gabaasetti.

Sochii jihaadii al-Shabaab haleellaa kana akka gaggeesse dubbateera.

Gareen kun yeroo baayyee Moqaadishoofi Somaaliyaa bakka gara garaatti hoteelotarratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuun beekama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata