Dirree kubbaa gurmuun kanniisaafi taphattoonni waliif bahan irratti eenyutu mo'ata?

Taphattoota gurmuu kaannisaan weeraramanii dirree keessatti kukkufan

Dirree kubbaa miilaa keessatti gareen lama waliif bahee walmorkachuun kanuma jiru.

Seera kubbaa eeguun gareen tokko isaa kaanirraa kubbaa ar'iee buusuun goolii lakkoofsisuuf kan hin goone hin qabu.

Yeroo garee masaanuurraa kubbaan galuuf dhuftes ittisuudhaaf waan danda'an mara godhu.

Dirree keessatti kan barame humnaafi qalbii jiruun goolii masaanuurratti lakkoofsisuufi kan irratti lakkaa'amuuf dhufe ammoo qolachuudha.

Biyya Taanzaaniyaatti garuu osoo miira taphaa keessa jiranii kilaboonni lama daqiiqaa 50 booda walii walii isaanii morkachuu dhiisanii waliin ta'uun 'garee biraa' tokko baqachuutti ka'an.

'Gareen biraa' osoo isaan hin beekiin dirree weerare kun kilaboota Yaang Afirkaansiifi Iriingaa Yunaayitid jedhaman lamaaniin dirree keessa guksuutti ka'e.

'Gareen biraa' kun gurmuu kannisaati.

Abbaa murtii dabalatee taphattoonni yeroo kaan ijaafi qalbiin, akkasumas miillaan kubbaa biraa hin hafne eessa akka kubbaa jirtuyyu dagachuun; kaan 'kotte na baasi' jechaa, kaan ammoo riphanii garaan bakkuma jiran ciisuu filatan.

Weerera gurmuu kaannisaa kanaan deggertoonniifi aanga'oonni kubbaa miilaa Istaadiyeemuu Uhuruu magaalaa Dar es Salaam keessaa baqatanii bahaniiru.

Abbaan murtiilleen taphattoonni yeroo kaan gara alaatti baqatan, kaan ammoo kukkufan kannisa isa weerartu dura dhaabbachuu yaalullee dhumarratti harka kennuu danda'eera. Garuu kaardii keloos ta'e kaardii diimaa baasee kanniisa isa ar'aa turtetti agarsiisuu hin dandeenye.

Akka saayinsii jedhutti kaannisni wanta bifni isaaa diimaa ta'e hin argan jedha. Kanaaf, abbaan murtii kun kaardii diimaa agarsiisus garuu waan irraa deebiyan hin fakkaatu.

Tarii kana beekkatee ta'uu hin oolu innis kokkolfaadhuma direerre garaan ciisee kannisa ofirra dabarseera.

Ibsa waa'ee suuraa,

Abbaan murtii osoo taphachiisaa jiruu kannnisni dirree weerarraan yeroo ciisee dabarsaa jiru

Taateen kun daqiiqaa 53'ffaa irratti jalqabe. Osoo kubbaan taphatamaadhuma jirtuu taphattoonni garee lamaan keessaa kaan garaan lafarra ciisuu, kaan ammoo baqachuu eegalan.

Taphattoon gariin ammoo kannisa ofirraa haxaa'aa baqachaa turan. Abbaan murtees dhumarratti akkuma erbee garaasaa qabatee ciisee hiddaa kaannisaa dhokachuuf yaaleera.

Hanga gurmuun kaannisaa dirree weerarutti kilabiinYaang Afirkaans 3-0'n dursaa ture. Erga taphni yeroo muraasaan addaan cite booda jalqabees kilabiin kun goolii tokko lakkoofsisuun 4-0 xumurameera.