Maanguddoo baankii saamee, kennaa 'Chirstmas' gochuun daandiirra bittimse

Deeviid Waayn

Madda suuraa, Colorado Spring Police

Maanguddoon Koloraadoo baankii saamee karaatti bahee erga maallaqa saame bittimsee fixee kara deemtotaan 'Merry Christmas' jechuun hawwii isaa ibseera.

Maanguddoon adiin areedaa ofirraa qabu guyyyaa wiixataa sa'aa laaqanaatti Baankii Koloraadoo Ispiriingitti argamu 'Academy Bank' jedhamu saamee,achiis ajaa'iba dalage warri ijaan argan miidiyaaleetti himaniiru.

''Baankicha saamee, achiis gadi bahee maallaqicha samiitti ol bittimse'' jechuun namni taatee kana ijaan arge miidiyaa 11 news jedhamutti dubbataniiru.

''Maallaqa saamanii boorsaatti naqatanii bahan erga bittimsanii booda,'Merry Chirstmas! jechuun iyyaa turan'' jedhame.

Namni kun maallaqa saame erga bittimse booda naannoo mana daldala bunaa IStaarbaaks takka olii gad erga naanna'anii booda, fuullee isaa taa'uun hanga Poolisiin dhufee isaan to'atutti eegaa turan.

Miira ayyaaneffannaatiin namootni daandii kanarraa sosso'aa turan, maallaqa maanguddoon kun bittimsan walitti qabanii baankii saamametti deebisanii galchuun isaanii ammoo ajaa'iba biraa ta'eera.

Poolisiin Koloraadoo Ispiriing maanguddoon waggaa 65 kun Deevid Waayin akka jedhaman mirkaneesseera.