Burkinaa Faasoo: Haleellaan Jihaadistoota dubartoota hedduu galaafate

Loltoota Burkinaafaasoo Sahumitti to'annoorra jiran

Madda suuraa, AFP/Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Loltoota Burkinaafaasoo Sahumitti to'annoorra jiran

Haleellaa Jihaadistoota Maalii ta'uu hin ooluu jedhame shakkamuun lubbuu namoota 35 darbe. Irraa caalaan namoota haleellaa kanaan du'anii dubartoota.

Hidhattoonni kun buufata humna waraanaa biyyatti wayita haleellanitti lubbuu namoota kanaa dabarsan.

Akka qondaalli biyyatti jedhanitti loltoota torbaaf hidhattootni 80'n Kaaba Sohuum, Arbindaa iddoo jedhamutti Kibxata haleellaa qaqqabe qolachuurratti ajjeefaman.

Pirezedantiin biyyatti Rooch Maark Kiristiyaan Kaaboree guyyoota gaddaa lama biyya dhiya Afrikaa Burkinaafaasootti labsan.

Gareen amma yoonatti haleellaa qaqqabeef ittigaafatamummaa fudhate hin jiru.

Jalqaba ji'a kanas Baha Burkinaafaasoo keessatti hidhattoonni qawwee qaban haleellaa waldaa kiristaanaarratti baniin lubbuu namoota 14 tu darbe.

Erga bara 2015 haleellaan Jihaadistootaa biyyatti keessatti dabalaa adeemera.

Biyya tasgabbii wayyaa ta'e qabaachaa turte kanatti, loote seentummaan jabaata jiruuf hidhattoonni jihaadistoota Maalii tasgabbii dhabsiisu keessatti qooda qabaacha jiru.

Bara kana keessatti qofa, namoonni dhibbaan ajjeefamuun, miliyoonatti kanneen lakka'aaman qe'eesaaniirra buqqa'uuniiru.

Walitti bu'iinsi karaa daangaa Maalii iddoo hidhattoonni kun qabataniirraan gara Burkinaafaasootti tamsa'aa adeeme. Bara 2012 jalqabee garuu loltoonni Faraansaay naannicharra ariyataniiru.