Gartuun IS Naayijeriyaatti 'Kiristaanota booji'e irraa morma kute'

suuraa gartuu BokoHaaraam (2015)

Madda suuraa, AFP

Gartuun Islaamik Isteet (IS) vidiyoo kiristaanota 11 Naayijeeriyaa keessatti yeroo ajjeessan agarsiisa jedhan gadhiisaniiru.

IS akka jedhutti Siiriyaa keessatti Onkololessa hogganaa fi dubbii himaan isaa ajjeefamuun booda duula 'haaloo ba'uu'' dhiyeenya eegalamee kessa kun tokkodha.

Namooti ajjeefaman kan hundi dhiirota ta'an kun eenyummaan isaani kan adda hin baafamne ta'us, IS garuu bulchiinsa Kaaba-Baha Naayijeeriyaa Boornootii namoota 'torbanoota darban keessatti booji'amanidha' jedha.

Viidiyoo sakaandii 56 dheeratu kun kan qindeeffamu 'dhaabbata oduu' IS Amaq jedhamuuni.

Mudde 26 viidiyoon gadhiifame kun ayyaana 'Christmas' waliin akka walirra dhufuuf kan seeraan karoorfamedha jedhu xinxaltoonni.

Viidiyoon kun dirree ammatti adda hin baafamnee irratti kan waraabame.

Namoota kana keessa inni gidduu ture tokko rasaasaan kan ajjeefame yoo ta'u, 10 ammoo lafatti gad dhiibamanii mormii irra kutamee ajjeefamani.

Hogganaa IS fi dubbi himaan isaa Abu Bakar al-Bagdadi fi Abul-Hasan Al-Muhajir Onkololessaa Siiriyaa keessatti ajjeefamni.

Gara ji'a lamaan booda Mudde 22 irratti, gartuun IS du'a hoggantoota kanaa 'haaloo ba'uu' kan jedhuun duulaa haaraa labseera.

Sana booda biyyooti adda addaatti maqaa duula kanaan halaallee gara garaa taasifameera.

Bokoo Haaraam Naayjiraaya keessaa gartuun tokko amma maqaa 'Islaamik Isteeti Bulchiinsa Lixa Afrikaa' (Islamic State West Africa Province -Iswap) jedhamu jalatti loluutti jiru.

Bara darbe, Iswap ogeessota fayyaa booji'ee lama ajjeessuun isaa ni yaadatama.