Malaammaltummaa: Injiinar Azeeb 'waligaltee birrii biiliyoona 5.1 mallatteessuun' himataman

Injinaar Azeeb Asnaqaa

Hoggantuu Korporeeshinii Humna Ibsaa Itoophiyaa kan turan Injinaar Azeeb Asnaqe irratti himannaan malaammaltummaa cimaa baname.

Dubbi himaan Abba Alangaa Waligalaa Feedaralaa Obbo Zinaabuu Tuunuu himannaan Injiinar Azeeb irratti dhiyaatee waligaltee birrii biiliyoona 5.1 waliin kan wal qabate ta'uu BBC'tti himaniiru.

Korporeeshiniin Humna Ibsaa Itoophiyaa lafa bishaan Hidha Haaromsaa Guddichaa irra qubatu kan heektaara kuma 123 ol ta'e irraa bosona ciruufi qulqulleessuuf Korporeeshinii Sibilaafi Injinaariingii (METEC) waliin waliigale.

Waliigalteen kun taaksii utuu hin dabalatiin birrii biiliyoona 5.1 kan baasu yoo ta'u namoota shan waliigalticha mallateessan keessaa injinar Azeeb isaan tokko akka turan Obbo Zinaabuun ni dubbatu.

Waligalteen kun yeroo fi akkaataa waligalticha irratti ibsameen osoo hin rawwatiin hafuu isaatiin mootummaa irra kasaara guddaan gahuu Obbo Zinaabuun ni himu.

Kana irratti hundaa'uun hoggantuu Korporeeshinii Humna Ibsaa Itoophiyaa kan turan Injiinar Azeeb Asnaaqe fi namoota gocha kanarratti hirmaachuun shakkaman 50 irratti himannaan akka baname himu.

Yeroo ammaatti Injiinar Azeeb to'annoo jala oolaniiru gaaffii jedhuuf "kanaratti deebii kennuu hin danda'u," jedhu aanga'aan kun.

Galme himmanaa Injiinar Azeeb irratti namoota waliigalticha mallatteessan shan keessaa tokko kan ta'an Direektarri itti aanaa duraanii 'METEC' koloneel Muluu Waldagabreel akka argaman Obbo Zinaabuu ibsaniiru.