Haleellaa Xiyyaara Iraan: Namni haleellaa xiyyaara Yukireen viidiyoo waraabe to'atame

Viidiyoo yeroo xiyyaarri Yukireen haleelamu agarsiisu Image copyright Unknown

Iraan nama xiyyaara Yukireen imaltoota qabatee osoo deemaa jiruu haleelamee caccabe viidiyoo waraabe to'annaa jala oolchite.

Namni viidiyoo kana waraabe himannaa nageenyaa biyyaalessaatiin seeratti dhiyaata jedhamee amanama.

Balaliin PS752 torbee darbe imaltoota 176 qabachuun Tehraan irraa imalasaa jalqabee daqiiqaa muraasa booda kan haleelame.

Iraan xiyyaaricha osoo hin beekiin akka haleelteefi haleellaa kanaanis namoota hedduu to'annaa jal oolchuushee ibsiteetti.

Pireezidaant Hasan Rohaaniin qorannoon biyyattiin geggeessitu kun "mana murtii addaatti" akka ilaalamu himaniiru.

"Kun dhimma salphaafi baratame miti. Addunyaan hundi dhimma kana ni hordofu," jedhan.

Pireezidaant Rohaaniin "taateen hamaa" kanaaf nama tokko qofa miti kan himatamu jedhan.

Image copyright EPA

"Rakkoo kana kan uume nama tokko qofa miti namoonni itti gaafataman biroos jiru," jedhaniiru.

Iraan jalqabarratti xiyyaarichi misaale'aan haleelamuusaa haaltus boodarra garuu raayyaa ittisaan haleelame jechuun amanteetti.

Gaafa viidiyoon miidiyaalee hawaasaarratti maxxanfamu gara xiinxala xiyyaarichi misaa'elaan haleelame jedhutti deemame.

Eenyu faatu to'annoo jala oolfame?

Miidiyaan biyyattii eegdonni nama viidiyicha waraabe to'annoo jala akka oolchu ibseera.

Ta'us garuu, gaazexeessan Iraan Landan'tti argamu jalqabarratti viidiyicha maxxansus maddi kiyya amanamaa miti jedheera. Qondaltonni Iraan garuu dogoggoraan nama biraa to'annaa jala oolchan.

Dubbi Himaan Ministeera Haqaa Iraan Gholamhossein Esmaili Kibxata haleellaa kanaan wal qabatee namoonni heddu to'annaa jala oolfamuusaanii dubbataniiru.

Dabalatanis namoonni 30 "hiriira seeraan alaarratti hirmaatan," jechuun to'annoo jala oolfamuusaanii dubbataniiru.

Biyyoonni biroo maal jedhaa jiru?

Ministirri muummee UK Booris Joonsan BBC'tti akka himanitti Iraan "dogoggora hamaa" raawwatte amanuusheetiif akka "gammadan" himaniiru.

"Dhiifama gaafachuushee baay'ee gaariidha. Wanni guddaan ammahokkora naannicha keessa jiru qabaneessuudha," jedhaniiru.

Obbo Joonsan hojiin Iraan itti aanu "haala gaariin" reeffa imaltootaafi miseensota imalaa deebisuudha jedhan. Imala san keessatti lammiilee Biriitan 3 turan.

Ministirri Haajaa Alaa Yukireen Vadym Prystaiko biyyoonni lammiileensaanii xiyyaara keessa turan jechuunis - Kaanaadaa, Afgaanistaan, Siwiidiniifi biyyi maqaan hin dhahamne tokko haleellaa raawwatamerratti karaa seeratti dhiheessaan mari'achuuf Kibxata Landanitti wal argu jedhaniiru.

Dabalatanis "biyyoonni boo'icharra jiran" dhuunfaafi gamtaadhaan" namoota yakka raawwatan seeratti dhiheesuufi maatii haleellaa kanaan miidhaman gargaaruuf" hojjachuu qaban jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata