Sudaan: Hunmi waraanaafi finciltoonni Kaartumitti walitti dhukaasan

Loltoota humna waraanaa Sudaan Image copyright AFP

Humni waraanaa Sudaan wiirtuu looltoota deeggartoota hogganaa duraanii Omar al-Bashiir ta'an humnaan seenanii to'achuu isaanii gabaafame

Kibxata ganamaan walakkaa magaalaa Kaartuum keessatti walitti dhukaasuun kan eegale yoo ta'u, dhoohinsi tokko tokkos dhaga'amaniiru.

Ajeensiin, Tajaajila Intelejensii Waliigalaa, ammoo ammatti diigamaa jira.

Mootummaan akka jedhutti waldhabdeen kan uumamee sababa finciilaa dubbii kaffaltii irratti ka'een ta'us, yaddoon ce'eemsa siyaasaa uumame kana diiguuf yaaluu jedhus jira ture.

Miseensi oolanaa kawunsilii biyyaa bulchaa jiru Janaraal Mohammad Hamdan Dagalo ykn Hemetii jedhamuu waldhaabdee kana kan kakaasuu hogganaa duraanii basaasaa Saalaa Goshidha jechuun himataniiru.

Taateen kun yaalii fonqolchaadha jedhanii akka hin yaadne himuun yaaliin akkanaa tasumaan kan hin fudhatamnedhas jedhaniiru.

Vidiyoon midiyaa hawaasummatti ba'e tokko yeroo loltoonni eejensii kana humna isaanii agarsiisuuf meeshaa guddaa gara qilleensatti ol yeroo dhukaasan agarsiisa.

Kaaba Kaartuum keessatti dhukaasi akka tureefi gamoon eegumsaa nannoo buufata xiyyaaraa jiru finciltootaan to'atamee akka turee jirattoonni dubbachuu Reuters gabaaseera.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Janaraal Mohammad Hamdan Dagalo

Dhukaasaa kanaan namootni shan madaa'uu isaanii gabaasni AFP ni hima.

Maddi humna waraanaa garuu looltoonni mootummaa, gamoowwaan finciltoonni irraa itti dhukaasaa turan amma deebisanii to'achuu isaanii himaniiru.

Mormiin biyyiitti guddaan kanaan dura taasifamaa ture irratti dhaadannoon inni dursaa " sochii itti gaafatamummaa hin qabneefi lammilee miidhaa jiru" haa dhaabatu kan jedhu ture.

Warraaqsa waggaa darbee taasisame to'achuuf sochii taasifameen yoo xiqqaate namootni 170 ajjeefamaniiru .

Boodarra Omar al Bashir aangoo waggaa 30 irraa humna waranaan fonqolchameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata