Tiraamp buqqisuu: Abukaatonni Tiraamp himannaan piresidaanticharraa akka ka'u gaafatan

Pirezidaanti Tiraamp waltajjiirratti wayita haasa'an Image copyright Reuters

Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi aangoorraa akka buqqaafamaniif adeemsa seeraan himachuu eegalame keessatti pirezidaantichaaf abukaatoo dhaabbatanii kan jiran ogeeyyiin seeraa 'Seenetiin Ameerikaa' himata isaanii hatattamaan akka irraa kaasu gaafatan.

Akka abukaatonni Tiraamp jedhanitti adeemsi pirezidaanticha aangoorraa buqqisuu heera mootummaa Ameerikaa irratti balaa guddaa kan uumuudha.

Gareen pirezidaantichaa himataa jiru (seenetii) keessaa gamasaatiin pirezidaantichi amala malaammaltummaa hamaa hanga fialnnoo itti aanu waliin dhahee mo'achuutti nama deemaa jiruudha jechuun himatasaanii dhiyeessan.

Dhaddachi himannaa pirezidaantichaa har'a halkan keessaa sa'atii 3 irratti ilaalama.

Pirezidaanti Tiraamp Yukreen akka dhimma Joe Biden sakattaatu iyyamuun aangoosaanii seeraan ala fayyadamaniiru jedhamuun himataman.

Akkas gochuudhaanis adeemsa seeraa kongireesii keessatti gufachiisuudhaan baay'ee komataman.

Wayita dhaddachi eegalamu dhimmi pirezidaantichaa guyyaatti sa'atii ja'a torbeettimmoo guyyaa ja'a ilaalama.

Isa booda murtee Abbaa Alangaatu itti fufa.

Pirezidaantiin Ameerikaa aangoorraa akka buqqaafamaniif wayita himataman Tiraamp isaan sadaffaadha.

Himannaan Tiraamp irratti eegalame kun hanga aangoorraa gaggeessuutti deema.

Garuu teessoo Seenetii biyyattii 100 keesaa 67 akka buqqaafamuuf sagalee kennuu qabu, morkattoonni Tiraampi warri dimokiraatotaa garuu teesoo 47 qofa qabatanii jiru.

Haala kanaan pirezidaantichi waan bilisa ba'an fakkaatu.

Wayita dhaddachi himannaa eegalamu Pirezidaanti Tiraamp yaa'ii Diinagdee Addunyaaf Swizarlaandi Daavos imaluuf akka jiran barameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata