Vaayirasii haaraa Chaayinaa: Vaayirasiin haaraa lubbuu ajjeesuu danda'u Chaayinaatti mul'ate Ameerikaa gahe

Vaayirasii Chaayianaa biyyoota birootti tamsa'aa jira. Image copyright Kevin Frayer

Vaayirasiin haaraa Chaayinaa namoota sagal ajjeese of jijjiiraa, kana caalaa tamsa'uu danda'a, jedhan qondaalotni fayyaa Chaayinaa. Tamsa'innasaa dhaabuufis tarkaanfii fudhataa jirti.

Lafa Wuhaan jedhamutti namoota haaraa 440 bineelda seeraan ala galerraa vaayirasichaan qabamaniiru.

Vaayirasichi gara naannolee Chaayinaa baayyee fi Ameerikaa, Taayilaandii fi Kooriyaa Kibbaatti tamsa'aafi babal'achaa jira.

Qondaalonni Chaayinaa sadarkaa to'achuufi ittisuu hin dandeenyerra gahuu isaanii dubbatu.

Kibxata darbe vaayrasichi namaa namatti darbuunsaa baramee ture.

'Balaa kana caalu'

Ministirri itti aanaa Koomishinii Fayyaa Biyyaalessaa Lii Biin, vaayirasichi karaa sirna hargansuutiin darba jedhanii turan.

Haa ta'u malee Chaayinaan ammayyuu maddi vaayirasichi maal akka tahe hin mirkaneessine.

''Karaan daddarba isaa ammayyuu sirriitti hin beeekamiin malee, of geggeddaraa akka babal'atuu fi weerara tahuu akka danda'u dubbataniru Liin.

Akeekkachiisi kun kan kenname wayita lammiileen Chaayinaa kabaja waggaa haaraa isaaniif naannoodhaa naannootti deemaniidha. Namooti kumaatamaan lakkaa'aman immoo gara biyya alaatti imalaa jiru.

Liin kabaji ayyaana kun, ''tamsa'inaa dabaluu fi to'achuufi rakkisaa ni taasisa,'' jedhaniiru.

Ta'us tarkaanfii to'annoon dhukkubichaa ni fudhatama jedhaniiru.

Lammiilee Wuhaa jiraattan,''iddoo namoonni baay'inaan argamanitti walitti qabamanitti hin argamiinaa,'' bineeldonnii fi lukkuun akka hin gurguramnes dhorkameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata