Tujaarri Afrikaa Kibbaa Paatiris Museeppee 'Tiraampi, lammiileen Afrikaa si jaallatu' jechuun dubbate qeeqamaa jira

Paatiris Museeppee Fooamii Dingadee Adunyaa Daavos irratti. Image copyright Tiwiiter
Goodayyaa suuraa Paatiris Museeppee

Tibbana fooramiin dhimma diinagdee addunyaa Iswiizerlaandi, magaalaa Daavositti gaggeeffamaa ture.

Fooramii kana irratti abbootiin qabeenyaa fi gaggeessitootni biyyoota addunyaa hedduun irratti argamaniiru.

Isaan keessaa tokko biliyeenera Afrikaa Kibbaati. Paatirsi Mooseeppee jedhama.

Abbaa qabeenyaa albuuda baasuu irratti bobba'ee hojjetu yoo tahu viidiyoo inni Doonaaldi Tiraampi waliin osoo dubbatuu agarsiisu tiwiiterii irratti baay'inaan qoodamaa jira.

Paatiris viidiyoo kana irratti 'Tiraampi lammiileen Afrikaa si jaallatu' jechuun yeroo dubbatu agarsiisa.

Afrikaan akka Ameerikaan nagaa taatu hawwitiif jedhee dubbate. Kana hordofee karaa toora tiwiiteraa namootni hedduun Paatirisiin ' dubbii himaa Afrikaa' jechuun bifa baacoon qeeqaa turan.

Namootni kaan ammoo Paatiris waa'ee Tiraampi kan dubbate kan dhuunfaa isaati malee nuun bakka hin bu'u jedhanii barreessan.

Paatiriis ardii Afrikaa bakka bu'ee 'Afrikaan si jaallatti' jechuun dubbachuun dogoggora. Salphaadhumatti Tiraampi ani sin jaalladha jechuu danda'a jedhan namootni kaanis.

Pirezidaanti Tiraampi akkuma gara taayitaatti dhufaniin Afrikaa boolla kosii (shit hole) jechuun ture kan arrabsan. Yeroo sanas baay'ee qeeqamaniiru.

Tibbana Tiraampi biyyoota Afrikaa afur akka gara US hin galleef dhorkuuf karoorsuu isaaniitu gabaafame. Isaan keessaa Eertiraa, Naayijeeriyaa fi Sudaan argamu.

Odeessa kana irratti dabalata