CAQASI: Sagaleen 'mummy' ganna 3000 kana fakkaata

Sagalee Maamii Masrii dhageettee beektaa? Lakkii jennaan, carra qabeessa taatee jirta.