Rokkeetiin mormitootarratti xiyyeeffachuun furguggifame embaasii Ameerikaa Baagdaad jiru rukute

Namoota hiriira bahan Image copyright Reuters

Rokkeetiin sadii embaasii Ameerikaa magaalaa guddoo Iraaq Baagdaaditti argamu gaafa Dilbataa rukuteera.

Rokkeetiin tokko kaafteeriyaa embaasichaa yeroo rukutu lamaan immoo dhiheenyarra bu'aniiru jechuun maddeen AFP'tti himaniiru.

Yoo xiqqaate namoonni sadii madaa'aniiru jechuun maddeen nageenyaa Roohitarsitti himaniiru.

Kunis waggoota dheeraa booda hojjattoonni haleellaa akkanaatiin yeroo haleelaman kan jalqabaati.

Hanga ammatti qaamni itti-gaafatamummaa fudhate jiraatuu baatus Ameerikaan garuu loltoota deeggarsa Iraaq irraa argatanitu raawwate jechuun qeeqxee jirti.

Ministirri muummee Iraaq Adeel Abdul Maahdi haleellaa raawwatame balaalefataniiru. Itti fuufinsi gocha akkanaa, "Iraaqiin dirree waraanaa" gochuufidha jedhaniiru.

Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa akkas jedhe: "Mootummaan Iraaq itti-gaafatamummaa diploomaasiisaa haalan akka guutu gaafanna."

Haleellaa yeroo dhihoo kun embaasicha yookiin wiirtuu waraanaa Iraaq loltoonni Ameerikaa keessa qubatan irratti kan xiyyeefatedha.

Iraaq rakkoo walitti dhufeenya Ameerikaafi Iraan gidduutti hammaataa deemeef rakkachaa jirti.

Kunis haleellaa qillensarraatiin ajjeechaa komandar waraana Iraan kan ta'e Jeneeraal Qaasim Solemaanii Amajjii 3 raawwate fa'a dabalata.

Akkasumas ajjeechaa Abuu Mahdii al-Muhaandis, lammii Iraaq garee milishaa Kataib Hezbollah kan Iraaniin deeggaramu hogganaa turedha.

Gareen Shi'aa Moqtada al-Sadr loltoonni Ameerikaa Iraaq gad dhisanii akka bahaniif dhiibbaa taasisuuf hiriira mormii qopheessanii turan.

Deggartoonni Sadr hiriira mormii mootummaarratti taasifame keessatti hedduminnaan hirmaataniiru.

Isaanis kaampii mormii mootummaarratti geggeefamaa jiru keessaa Sanbatarraa jalqabanii bahuu eegalaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata