Sudaan Kibbaa: Machaar fi Kiir lakkoofsa naannolee irratti waliigaluu dhaban

Riik Machaar fi Saalvaa Kiir Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hogganoonni lamaan mootummaa waloo tokko dhaabuuf waliigalanii turani

Hogganaan finciltootaa duraanii Riik Machaar mootummaa waloo tokko dhaabuu irratti yaada pireezidant Saalvaa Kiir dhiyeessanirraa gammachuu akka hin qabne himan.

Sambata darbe pireezidant Saalvaa Kiir gaaffii lakkoofsi naannolee biyyattiin qabdu 32 irraa gara 10'tti haa xiqqaatu jechuun Riik Machaar kaasanitti waliigaluu ibsanii ture.

Haa ta'u malee naannolee sadi Piboor, Ruweeng and Abiyee bulchiinsa addaa jalatti akka caaseffamu pireezidant Saalvaa Kiir yaada dhiyeessan.

Naannoleen sadan kun iddoo waraannifi walitti bu'iinsi jiru yoo ta'u Ruweeng naannoo kuufama boba'aa guddaa qabduufi lafa boba'aan Sudaan Kibbaa gara alaatti ergitu irra caalaan itti omishamu.

Riik Machaar garuu kanatti walii hin galle. Kuni namoota isaan deeggaran muudanii aangoo ofii jabeffachuufi jedhan.

Waraanni hidhattoota namoota kana lamaaniin hogganaman jidduutti waggoota jahaan darbaniif taasifamaa ture lubbuu namoota 380,000 galaafatee jira.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Poopi Firaansiis hoggantoota Sudaan Kibbaa miila dhungatan

Hogganoonni lamaan aangoo hiratanii mootummaa waloo tokko dhaabuuf waliigalanii Guraandhala 22'tti beellama dhumaa qabatanii turan.

Guyyaa qabatan kana keessatti waliigaltee isaanii akka raawwatan dhiibbaan irra gahaa jira.

Waliigaltee kana qaama diige irratt tarkaanfiin fudhadha jechuun Ameerikaan akeekkachiisa jabaa kennitee jirti.

Mootummaan waloo hogganoota lamaanii wayita dhaabbatu duree mana amantaa Kaatolikii addunyaa Poop Firaansiis dabalatee namoonni bebbeekamoon hedduun biyyattii daawwachuuf beellama qabatanii jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata