Maayik Poopeyoo: Finfinneetti dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa fi haaromsa siyaasa Itoophiyaa irratti ibsa laataniiru

Ministira Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo Itoophiyaatti
Ibsa waa'ee suuraa,

Ministira Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo Itoophiyaatti

Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Poopmeyoon dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee biyyootni sadeen ji'oota dhufan keessatti waliigalteerra gahu jedhan.

Finfinnee kan jiran Maayik Poompeyoon marii Ministira Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Andaargachew waliin taasisan irratti yoo dubbatan, hidha guddicha Abbayyaa ilaalchisee biyyotni sadeen ji'oota dhufan keessatti waliigaltee hunda isaanii fayyadu irra ni gahu jedhan.

Mariin Waashingitanitti gaggeessaa turanis gara xumuraatti dhiyaachuu himaniiru.

Poompeyoon qondaaltota Itoophiyaa waliin kan wal argan dhimma misoomaa fi nageenyaa irratti dubbachuuf akka tahes himaniiru.

Bakka nageenyi jirutti invastimantiin lammiilee Itoophiyaa garagaara jedhan. Biyyootni kaanis akka dhufaniif ni gargaara jechuun dubbatan.

''Nageenyi Afrikaa lammiilee Afrikaan mo'ama ykn argama'' jechuunis dubbataniiru.

Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa kun nageenyaa fi dimokiraasii malee filannoon biraas hin jiru jedhan.

Poompeyoon haaromsa siyaasaa fi dinagdee bulchiinsa MM Abiy Ahmad'n gaggeeffamaa jirus dinqisiifataniiru.

''Waanti guddaan haaromsa kanaa uummattoota Itoophiyaan dhufuu isaati'' jedhan.

Weerara hawwaannisaa biyyoota baha Afrikaaf yaaddoo tahe to'achuuf Ameerikaan Doolaara miliyoona saddet Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaaf akka taasiftus himaniiru.