Awustiraaliyaatti xiyyaaronni lama qilleensarratti walitti bu'uun lubbuu namoota afurii galaafate

Xiyyaaraa kun Kaaba buufata xiyyaaraa Meelboornitti qaqqabe

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Xiyyaaraa kun Kaaba buufata xiyyaaraa Meelboornitti qaqqabe

Awustiraaliyaa bulchiiinsa Viktooriyaa keessatti xiyyaaronni balaliirra turan lama walitti bu'uudhaan lubbuu namoota afurii galaafachuu poolisiin mirkaneesse.

Balaan kun xiyyaarota motora lakkuu qaban lama Kaaba Meelboorn, buufata xiyyaara Maangalor cinatti walitti bu'e.

Dubbi himaan poolisii biyyatti akka himetti,dumeessi naannicha haguugee wanta tureef balaliistonni wal arguu dadhabuun balaan kun mudachuu hin hafnee jedhe.

Xiyyaarota xixiqqaa lamaan isaanii keessa namoota lama ,lama keessa kan turan yo ta'u,buufata xiyyaaraa garaagaraa irraa ka'an.

Xiyyaaronni lama qilleensatti walitti bu'uun waggoota 10 keessatti Awustiraaliyaatti kan jalqabaati.

' Xiyyaarota kana lamaan karaa tokkorratti maaltu akka walitti fide ifa miti garuu, akka carraa qilleensarratti walitti bu'aaniiru' jedhan to'ataan poolisii Viktooriyaa Piitar Kooger tajaajila oduu ABC tti wayita himan.

Xiyyaaronni lama isaanii baay'ee caccabaniitu lafa rukutanii jedhan.

Xiyyaaronni kun wayita walitti bu'an ol fageenya 4,000ft (1,219m) irra balali'aa akka turan dubbi himaan Abbaan Taayita nageenya aviyeeshinii biyyatti himan.

Xiyyaaronni lamaan kan kufanii caccaban otoo shaakalarra jiraniitti akka ta'e 9 News immoo kan gabaase.

Xiyyaarri tokko kan tajaajila Aviyeeshinii Moorabbiin jedhamuu yoo ta'u, xiyyaarri inni lammaaffan immoo kan giddugaleessa leenjii balalii Peninsula Aero Club Tayab jedhamuti.