Itoophiyaa: Atileet Birhaanee Abaabil riikordii addunyaa cabsite

Birhaanee Abaabil

Madda suuraa, ANTONIN THUILLIER

Atileet Birhaanee Abaabil fiigicha maaraatoonii walakkaa rikoordii addunyaa kan dubartootaa cabsite.

Atileetiin ganna 28 kun dorgommii maaraatoonii walakkaa 'Ras-al-khaimah' jedhamu UAE Jimaata ganama fiigame sa'aatii tokko, daqiiqaa afur fi sakandii soddomi tokko figuun rikoordii haaraa galmeessite.

Atileet Birhaaneen riikoordii baatilee 18 dura lammii Keeniyaa Joosiliin Jepkoosgeen qabamee ture sakandiiwwan 20'n dursitee galte.

Fiigicha maaraatooniin rikoordii addunyaa kan harkaa qabdu atileetiin lammii Keenyaa Biriijid Koosgee atileet Birhaaneen sakandiiwwan 18'n durfamtee lammaffaa baateetti.

Dorgommii kana irratti kiiloomeetira jalqaba irraa ka'eeti riikoordiin kan galmaa'e.

Atileetonni lamaaniis fuulduratti baahanii sa'aatii waliin morkii kan eegalan akkuma fiigichi eegaleen ture.

Qaruuraa bishaanii waliif qoodaa, waliin haasa'aa fiigaa kan turan yoo ta'u kiiloomeetira 15 erga fiiganiin booda atileetiin Itoophiyaa Abaabil dursuu kan eegalte.

Qabxiin isheen galmeesiftes jiruu atileetiksii ishee keessatti qabxii isa guddaadha.

Sa'aatiin ishee qaama atileetiksii addunyaa bulchu Federeeshinii Waldaa Atileetiksii Idil-addunyaa 'IAAF'n raggaasifamee maqaa isheetiin galmaa'a.

Dorgomii dhiironnii fi dubartoonni waliin fiigan kana kan dhiirotaa lammii Keenyaa Kibiwoot Kaandee daqiiqaa 58 fi sakandiiwwan 58'n injifateera.