Hogganaan nageenyaa magaalaa Buraayyuu ajjeefaman, ajajaan poolisii madaa'an

Komishinar Taaddasaan jalqaba bara 2011'tti ajjeechaa Buraayyutti yeroo raawwate miidiyaatti dhihaatanii kan dubbataa turanidha

Madda suuraa, EBC

Ibsa waa'ee suuraa,

Komishinar Taaddasaan jalqaba bara 2011'tti ajjeechaa Buraayyutti yeroo raawwate miidiyaatti dhihaatanii kan dubbataa turanidha

Hogganaan Waajjira Bulchiinsaafi Nageenya Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa guyyaa har'aa magaalaa Buraayyuu keessatti ajjeefaman.

Hogganaan Kominikeeshinii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Getaachoo Baalchaa BBC'tti akka himanitti kuni kan raawwate osoo qondaala biraa waliin laaqana nyaatanii bahanii naannoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti akka tahe himaniiru.

Komishinar Solomoon waliin kan nyaata nyaataa turan immoo Ajajaa Poolisii Humna Addaa kan Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Komaandar Tasfaayee Dinquudha.

Komaandar Tasfaayeen lubbuun akka hafaniifi yeroo ammaa namoota waliin miidhaman kaan waliin hospitaala Kooriyaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argataa akka jiran Obbo Getaachoon himaniiru.

Dabalataan, namootni rukutaman afur tahuu fi isaan keessaas weellisaan Dajanee Kaasaaye jedhamu akka jiru himaniiru. Kan biraa tokko immoo siviilii [hojjetaa mootummaa] Obbo Geetaachoon himaniiru.

Ammaaf qaamni ajjeechaa kanaaf shakkame akka hin jirre ibsanii namootni naannicha turan shakkamuun qabamuu danda'u, ammatti garuu kanneen to'annoo jala oolan hin beeku jedhan.

Nageenya namoota rukutaman kan gaafanne Obbo Getaachoon kanneen 'miilla rukutaman' akka jiraniifi lubbuu isaaniif akka hin sodaachifne ibsan.

Komishinar Salamoon Taaddasaan kana dura Hoogganaa dhimmoota kominikeeshinii Poolisii Oromiyaa akka turaniifi namoonni kanaaf komishinar jedhanii akka waaman ibsameera.

Hojjataan mootummaa ta'uu kan nutti hime jiraataan maagalichaa tokko rakkoo nageenya uumameen karaa gubba otoon adeemuu poolisiin 'akka nama aarii narra qabanitti na reebani miila na cabsani' jedhe.

Miseensonni poolisii Oromiyaa karaa gubbaatti mul'atu,naannoo Burraayyuu iddoo Kaattaa jedhamutti namoonni ni baqatu, suuqiin cufaa ture jechuun BBCtti hime.

Jiraataan magaalaa Burraayyuu dubbisne kan biraan, Komimishinira Salamoon Taaddasaa ajjeefamuu dhagaheera. Ka'uumsa isaa ani hin beeku.

Sana booda humni addaa poolisii Oromiyaa dhukaasa banani. Iddoo rakkoon kun itti dhalaten alattis magaala keessattis nama reebu jedhe.