Koronaavaayiras: Raashiyaan waa'ee koronaavaayiras odeeffannoo sobaa tamsaasuushee haalte

Eegduu

Madda suuraa, Reuters

Raashiyaan himannaa odeefannoo sobaa waa'ee koronaavaayirasi miidiyaalee hawaasummaarratti tamsaasaa jirti jedhu haaltee jirti.

Qondaaltonni US akka jedhanitti akaawuntoonni miidiyaa hawaasummaa Raashiyaa waliin hidhata qaban Ameerikaadha vaayirasicha kan fide jedhu.

Akaawuntoonni kumaatamaa laakka'aman kan akka Tiwiitaraa, Feesbuukii fi Inistaagiraam irratti odeeffannoo kana tamsaasaa jiru jedhu qondaaltonni.

Himannaa kanaaf deebii kan kennan ministirri hajaa alaa Raashiyaa "soba" jehaniiru.

"Kun oduu sobaati," jedhan dubbi himtuun Ministira Haajaa Alaa Raashiyaa kan ta'n Maariyaa Zaakharoovaa.

Chaayinaa keessatti Koronaavaayirasiidhaan namoonni 2,000 ol yoo du'an namoonni 76,000 ta'an immoo vaayirasichaan qabamaniiru.

Madda suuraa, Getty Images

Qondaalli ministira hajaa alaa Ameerikaa Fiiliip Reekeer akka jedhanitti taatonni "hamoo" Raashiyaa odeeffannoo sobaa waa'ee achii dhuftee vaayirasichaa tamsaasaa jiru jedhaniiru.

Yaad-rimeen tokko afaanoota hedduun tamsa'aa jiru - vaayirasichi "Chaayinaarratti waraanaa diingdee labsuuf" kan jedhudha.

"Odeeffannoo sobaa tamsaasuun taatonni Raashiyaa akka addunyaan deebii hin arganneef nageenya hawaasaa jeeqaa jiru," jedhan Fiiliip Reekeer AFP'tti himaniiru.

Maxxansaalee kunneenis abbaa qabeenyaa Maayikiroosooft kan ta'an Biil Geetes vaayirasicha keessatti harkisaanii ni jira jechuun qeequ.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Koronaavaayirasiidhaan namoonni 2,000 ol du'aniiru

Akka gabaasaa AFP'tti duulli odeeffannoo sobaa kanaa walakkeessa Amajjii keessaa eega sababa vaayirasichaan duuti sadaffaan ibsame booda ture kan US adda baafte.

Akaawuntoonni Raashiyaandhaan deeggaraman kunneenis asiin dura hiriiraa Chiilii fi waraana Sooriyaarrattis ergaawwan erguunsaanii adda baheera. Akaawuntoonni kunneenis dhala namaatiin akka to'atamaniidha jedhameera.

Ministirri hajaa alaa Ameerikaa akka jedhetti deebii biyyoota lixaa shakkuun himanni biyyoota Afriikaa fi Eezhiyaa keessatti hundaa'aa jira jedha.

Miidiyaa Raashiyaas biyyoonni lixaa keesumaayyuu US qeeqamuu qabdi jedha.

Miidiyaan 'Channel One' jedhamu sadoo koronaavaayirasiirra jiru akka fayyadamaniif addatti sagantaa baaseeraa keesumaayyuu oduu galagalarrati.

Yaad-rimee sadoo kunis sagantaa siyaasaa guddaa 'Channel One' irratti hedduminnaan fayyadamameera. Kunis taatonni biyyoota lixaa - dhaabbilee omisha qorichaarratti boba'an, Ameerikaa yookiin dhaabbileenshee vaayirasicha uumuuf yookiin tamsaasuu yookiin immoo sodaasaa tamsaasuu hamma ta'een qooda keessaa qabu jedha yaad-rimeen kun.