Hoogganaan garee mormituu Sudaan Kibbaa Pirezidaantii Itti Aanaa ta'uun kakuu seenan

Reek Machaar bakka Pirezidaanti Salvaa kiir fi Abbaan Alangaa Reech Madut jiranitti kakuu seenan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Reek Machaar bakka Pirezidaanti Salvaa kiir fi Abbaan Alangaa Reech Madut jiranitti kakuu seenan

Dursaan duraanii garee mormituu Sudaan Kibbaa Reek machaar yeroo jalqabaaf Pirezidaantii Itti Aanaa ta'uun kakuu seenaniiru.

Walta'iinsi Sudaan Kibbaa keessatti uumame kun waraana waggoota ja'aaf biyyattii keessa ture kan lubbuu lammiilee 400,000 caalanii galaafatee fi miiliyoonota q'eerraa buqqise goolabuuf dhimma bu'uuraati.

Sirna kakuu seenuu masaraa mootummaa magaalaa Juubaa keessatti raawwaterratti Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir argamaniiru.

Sudaan Kibbaa keessatti mariin araaraa qaamolee wal waraanan gidduutti taasifamaa ture bu'aa buusaa hin turre.

Kan alanaa garuu osoo yeroon walii galtee xumuraa irra ga'uuf kaa'ame hin dhumin milkaa'e.

''Uummata keenya Sudaan Kibbaaf wantin irra deebi'ee mirkaneessuu barbaadu waliin hojjennee dararaa waraanaa keessaa ni baana'' jedhan Reek Macahaar, erga kakuu seenanii booda.

Isa booda Pirezidaanti Salvaa Kiir'n harka fuudhanii,''Waliif dhiisuu qabna, walitti araaramuu qabna. Gosoonni wal hadhaa turan Dinkaa fi Nuweer akka waliif dhiisanii walitti araaramanis nan gaafadha.'' jedhan Machaar.

Sirna kanarratti Hoogganaan Sudaan Janaraal Abdel Fattaa al-Burhaan argamaniiru.

Sirna kanarratti pirezidaantonni Itti aantonni sadi kakuu seenaniiru.

Kanneen keessaa tokko haadha warraa hundeessaa duraanii Sudaan Kibbaa Joon Gaarangi, Rebqaa Gaarangidha.

Akka walii galtee kanaatti kaabineen duraanii diigamuun caasaan mootummaa akkaataa mormitoota hirmaachiseen diriira.

Hanga ammaatti dhimmoonni aangoo qooddachuu fi hidhattoota hirmaachisuun walqabatan furmaata hin arganne.

Garuu qaamoleen lameen dursa mootummaa waliinii hundeeffachuun isa booda dhimmoota biroo furuuf walta'aniiru.

Qaamoleen Sudaan Kibbaa lameen murtee kanarra kan ga'an erga Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii hooggantoonni lameen aangoof jecha biyya wal ficcisiisaa jiraachuu qeeqeeti.