Pirezidaantiin duraanii Masirii Hosini Mubarek du'aan boqatan

Pirezidaantii duraanii Masirii Hosini Mubaarek

Madda suuraa, KHALED DESOUKI

Ibsa waa'ee suuraa,

Pirezidaantii duraanii Masirii Hosini Mubaarek

Pirezidaantiin duraanii Masirii bara 2011 humna waraanaan aangoo irraa kaafaman umurii ganna 91'n hospitaala magaalaa Kaayiroo jirutti du'aan boqatan.

Warraaqsa Masiriitti bara 2011 ka'een osoo aangoo irraa hin kaafamiin dura waggoota 30 oliif aangoo irra turaniiru.

Mubaarek Masirii fi Israal'el gidduutti nagaa buusanis uummatuma isaaniin ammoo aangoo irraa fonqolchaman.

Dhiyeenya kanas fincila Masiriitti ka'een aangoo qabatanii humna waraanaan kan irraa kaafaman dursaan paartii 'Muslim Brotherhood' Mohaammad Mursiin mana hidhaa taa'anii osoo himannaa irratti banamee ture hordofanii du'aan boqachuun isaanii ni yaadatama.

Hosini Mubaarek eenyu?

Mubaarek bara 1928 ganda magaalaa Kaayiroo cinatti argamtu Menofiyaa jedhamtu keessati dhalatan. Mubaarek humna waraanaa qilleensarraa ajajuun beekamu ture.

Mubaarek Suzane Mubaarek gariin lammii Biriiten irraa kan dhalatte fuudhun waliin jiraachaa turan.

Uuumatatti bahanii hin mul'atan jedhamuun kan qeeqaman pirezidaantichi waan dhugaatii fi sigaaraa jedhame akka hin fayyadamne himama.

Kana irraa kan ka'e fayyaa guutuu qabu jedhama. Sochii isportii gochuunis haa beekaman malee hojii hundumaaf, maatiifis karoora yeroo kaa'aniin ala akka hin sochoonetu dhugaa bahamaaf.

Mubaarek bara 1981 ture yeroo pirezidaantiin biyyattii Anuwaar Saadaat ajjeefaman kan aangootti dhufan.

Bulchiinsa Saadaat jalatti Mubaarek namni uummata biratti hedduu hin beekamne kun itti aanaa pirezidaantii tahuun hojjetaa turan.

Saadaat Kaayiroo agarsiisa waraanaa irratti ture hidhattota Islaamaan kan ajjeefaman.

Guyyaa sana Mubaarek pirezidaantii yeroo sanaa Saadaat cinaa taa'aa kan turan yoo tahu xiqqumaaf akka miliqantu himama.

Ergasii Mubaarek yeroo jaha yaalii ajjeechaa jalaa kan oolan yoo tahu inni akka malee sodaachisaa ture bara 1995 magaalaa Finfinneetti wal gahii Gamtaa Afrikaa hordofuuf magaalaa Finfinnee akkuma galaniin kan irratti gaggeeffame ture.

Mubaarek biyyoota Arabaa keessaa michuu dhiyoo Ameerikaa fi biyyoota Lixaa biroo tahuun beekamu.

Bulchiinsa isaanii irratti dhiibbaan yommuu gaggeeffamu filannoo biyyattii irratti mormitootni akka bilisaan hirmaatan gochuuf dirqamaniiru. Tahus kun gahaa hin turre. Warraqsi biyyattiitti ka'uun humna waraanaan aangoo irraa kaafaman.

Ergasii mormitoota ajjeesisuu fi daddabarsa maallaqaan himatamuun waggaan sadii itti murtaa'uun mana hidhaa turan. Haa tahu malee bara 2017 manni murtii ijjibbaataa Masirii akka bilisaan gadhiifaman murteessuun waggaa jaha booda mana hidhaatii bilisa bahan.