Hoong Koong jiraattotaaaf qarshii 39,000 kennuuf

Magaalaa Hoong Koong

Madda suuraa, Reuters

Hoong Koong baasii gargaaruufi rakkoo faayinaansii jiraattootaa salphisuuf qarshii harkattii kennuuf jette.

Qondaaltonni mootummaa diinagdeen magaalattii waggaa tokkoo as wal'aansoo keessa waan seeneef baasii jiraattoota dandamachiisuuf kan kennamudha jedhan.

Maallaqni 39,000 bara bajataa kanarraa ramadamu jiraattoota miiliyoona torba umriin isaanii 18 darbe ni qaqqaba.

Sababii hokkora siyaasaa ji'oota danuuf adeemaa tureefi dhiyeenya kana immoo dhiibbaa koroonaavaayirasiin diinagdeen biyya kanaa miidhameera.

Magaalattii keessatti namoonni vaayirasii koroonaan qabaman 81 kan argaman yoo tahu kanneen keessaa lama lubbuun isaanii darbeera.

Itti gaafatamaan Faayinaansii magaalattii Pool Chaan, '' diingdeen Hoong Koong rakkina keessa waan galeef, dhimmicha xiyyeefannoon ergan ilaalee booda jiraattota umriin isaanii waggaa 18 darbeef qarshii 39,000 hiruu yaade. Kunimmoo baasii fooyyessuu fi rakkoo faayinaansii isaanii salphisuuf kan yaadame dha,'' jedhan.

Qarshiin jiraattootaaf harkatti kennamu kun qaam qarshii doolaara Hoong Koong 120 diinagdee biyyattii yeroo mormii fi vaayirasii koronaan miidhame dandamachiisuu kan ramadame dha.

Qondaaltonni akka jedhaniitti kiraa manaa fi gibirri mindaafi qabeenyarraa fudhatame ni deebi'a.

Hanqinni baajatni bara 2021tti doolaara biiliyoona 18tiin ol dabala jedhameetu eegama. Kuni naannoo kanaaf isa guddaa dha.

Madda suuraa, AFP

Hoong Koong kana dura seektaroota sababii weerara vaayirasii koroonaatiin miidhaman kanneen akka reestoraantii fi dhaabota geejibaa bayyanachiisuuf qarshii kennaa turte.

Daangaa Hoong Koong kana keessatti sababa mormii siyaasaaf baatii heedduuf hokkorri tureera. Wal dhabdee rogeessotaaf poolisii gidduu uumamuun dhukaasni banamaa ture.

Koroonaavaayirasiin torban darban keessatti uumama sochii uummanni addabaabaayitti qabu akka hir'isu taasiseera.

Wiirtuu daldalaa kan turte magaalaan kun waraana Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti adeemu keessaa of baasuun daldala ishee qabbaneessaa jirti.