Konkolaachisaa daandiiwwan Finfinnee gubbaatti guyyaa guyyaan nagaa lallabu

Finfinneetti konkolaachisaa taaksii ka tahe Sayifuu Amaanu'eel ''Guyyaatti namoota sadiif waa'ee nagaa yoon dhaame natti tola,'' jechuun, ganama yeroo mara daandiiwwan Finfinnee gubbaatti ergaawwan waa'ee nagayaa himan qabatee dhaabbata.