'Haleellaa diroonii Tarkiitiin 'loltoonni Sooriyaa 19 ajjeefaman'

Bitootessa tokko irratti naannoo magaalaa Idliib biratti aarri samii haguugee mul'ata ture

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Wa-ldhabdeen naannoo Idliib jiru erga loltoonni Tarkii ajjeefamanii booda hammaachaa dhufee jira

Loltoonni Sooriyaa 19 haleellaa diroonii naannoo Idliibitti Tarkiin taasifameen ajjeefamuun gabaafame.

Dhaabbanni mirga namoomaa Sooriyaa UK teessuma godhate (SOHR) akka jedhutti, haleellaan kun kan aggaammate konkolaatto loltootaa Sooriyaarratti akka ta'e ibseera.

Xiyyaaronni waraanaa Sooriyaa lamas Dilbatarra Tarkiin rukutamuun kufanii jiru.

Deggartuu Sooriyaa guddoo kan taate Raashiyaan, xiyyaaronni Tarkii daandii qilleensaa Sooriyaa keessa jiran haleellaa irraa bilisa ta'uu dhiisuu malu jechuun akeekkachiftee jirti.

Wa-ldhabdeen naannoo Idliib jiru hammaachaa kan dhufe torbee darbe loltoonni Tarkii 33 haleellaa qilleensarraan erga ajjeefamanii boodadha.

Dilbatarra maaltu ta'e?

Paayilatoonni jeettiiwwan waraanaa Sooriyaa rukutaman lama bakka loltoonni Tarkiifi Sooriyaa itti wal-lolaa jiran Idliibitti, 'paaraashuutiin' nagaan lafa bu'anii jiru.

Sooriyaanis gama isheetiin, dirooniiwwan Tarkii sadii dhooftee kuffisuushee beeksiftee jirti.

Madda suuraa, Getty Images

Akka eejansiin oduu biyyaalessaa Sooriyaa jedhutti, biyyattiin qixa Kaabaatiin daandii qilleensaa cufaa kan jirtu yoo ta'u, xiyyaarri qaama kamiiyyuu kana cabsee naannoo sanatti argame akka diinaatti ilaalama jedheera.

Tarkiin riphee loltoota Idliib jiran kan deeggartu yoo ta'u, sirna ittisaa Sooriyaafi taankiiwwan hedduu irratti haleellaa raawwachuu beeksiftee jirti.

Trakiin Raashiyaa waliin walitti bu'uu akka hin feene beeksiftee jirti.

Maaltu ta'aa jira?

Mootummaan Sooriyaa Raashiyaadhaan deggaramu, riphee loltoota Tarkiin deggaramaniin kan qabamte Idliibiin deebisanii fudhachuuf falmachaa turani.

Idliib naannoo ishee dhumaa riphee loltootaan to'atamtee jirtudha.

Tarkaanfiin mootummaa Sooriyaan fudhatamaa jiru namoota nagaa miiliyoona walakkaa ol qe'eerraa buqqisuun gara daangaa Tarkiitti kan baqachiise yoo ta'u, Tarkiin namoota kana simachuuf humna hin qabu jettee jirti.