Koronaavaayiraas: Senegaal namni lammaffaan koronaavaayirasiin qabamu mirkaneessite

Namoonni lamaanuu lammiilee Faransaayi

Madda suuraa, Getty Images

Seeneegaaliitti namni koronaa vaayirasiin qabame lammaaffaan argamu Ministeerri Fayyaa biyyaattii mirkaneesse.

Akka ministeerichi jedhuutti, namni ammaa vaariyasichaan qabamunsaa mirkanaa'ee kunis lammii Faransaayi fi nama umuriin waggaa 80 yoo ta'u Guraandhala 29 biyyaa Afrikaa Lixaa akka deemee himameera.

Namni kunis magaalaa guddoo biyyattii Daakaar keessatti hospitaala namni kana dura vayirasichaan qabamefi lammii Faransaayii ta'e biraan torbaan darbe keessa cisuun akka wallaanamu taasifme keessatti wallaansa argataa jira jedhame.

Namni vaayirasichaan qabame kunis lakkoofsa namoota ardii Afriikaa keessatti vaayirasichaan qabamee 12 taasiseera.

Biyyoonni Afrikaa namoota vaayirasichaan qabaman jirachuu mirkanaa'ees akka asiin gadiiti:

  • Aljeeriyaa -Namoota shan
  • Masrii- Namoota lama
  • Morookkoo- nama tokko
  • Naayijeeriyaa -nama tokko
  • Tuniziyaa -nama tokkoodha

Biyyi Senegaaal biyyoota Afrikaa Saharaan gadii 33 kan dhaabbata qorannoo koronaavaayirasii qaban keessaa tokkoodha.

Aanga'oonni biyyattis dhukkubicha to'achuuf haalaan qophaa'usaanii himaniiru.

Guyyaa Wiixataa Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa BBC'tti akka himaniitti, biyyoonni Afrikaa Saharaan gadii 14 kanneen ammatti meeshaalee qorannoichaa hinqabnees attattamaan akka argatan ni taasifama.