Sababa Koronaavayiraasiin Kaaliforniyaan labsii yeroo muddamaa labsite

dubartii golgaa godhatte

Madda suuraa, Getty Images

Koronaavayirasiin namni tokko du'uu isaan booda bulchiinsi Ameerikaa Kaaliforniyaan labsii yeroo muddamaa labsite.

Manguddoon ganna 71 ji'a darbe imala dooniirra turan, kana duras rakkoo fayyaa kan qaban ta'uufi hospitaala naannoo Saakramentoo argamuutti du'u isaani aanga'oonni ibsaniiru.

Amma lakkoofsi namoota Koronaavaayirasiin Ameerikaa keessatti du'ani 11 ga'eera.

Mootummaan Ameerikaa gaafa Roobii irraa eegalee qorannoo koronaavayiraasi guutummaa biyyattiitti gaggeessuuf sochii eegaleera.

Bulchiinsota Ameerikaa 16 keessatti hanga ammaatti namootni Covid-19 qaban 150 argamaniiru.

Addunyaa mara irratti namootni vaayirasichaan hubaman 92,000 ol yeroo ta'an isan keessaa 80,000 ol Chaayinaa keessaa akka ta'an anga'oonni mirkaneessaniiru.

Namootni lubbuu dhaban ammoo 3,000 ol ni ta'u.

Namoota 11 Ameerikaatti du'an keessaa 10 bulchiinsa Waashingitan keessatti kan argaman yoo ta'an weerarri kun bulchiinsota kaan kanneen akka Teeksaasiifi Nabiraaskattis mul'ateera.

Lixa Afrikaa Moritaaniyaa keessatti gartuun daawwattoota Xaaliyaanii irraa dhufan lafa to'annoo koronaavayiraasiif jalaa baqachuu utuu yaalanii qabamanii gara biyya isaanitti deebisamuu isaani AFP'tu gabaase.

Moritaaniyaan biyyooti vaayirasichaan guddaa hubaman irraa dawwaattooti dhufan yeroof qofatti akka qorataman murteessiteetti.

Dawwattoonni 15 lafa turtii kana jalaa baqachuuf yaalan buufata xiyyaaratti geessamuun gara Xaaliyaanii akka deebi'an taasifamuu isaa dubbii himaan Ministeera Fayyaa biyyatti himeera.

Aljeeriyaa keessatti lakkoofsi namoota Koronaavayiraasiin qabamanii guyyaatti dachaan dabaluun 17 ga'eera. Akka Ministeerri Fayyaa biyyattii jedhutti namootni haaraan vaayirasichaan hubamanii argaman saglanuu miseensota maatii tokoodha.

Senegaal keessatti immoo imaltoota Awurooppaa irraa ta'an lama vaayirasichaa akka hubaman adda baafateetti.

Taayilaand keessatti ammoo namootni vaayiraasichaan qaban afur haaraan argamuun lakkoofsa namoota hubamanii 47 ga'eera.

Madda suuraa, Getty Images

Awustiraaliyaatti haadha fi daa'imni ishee koronaavaayirasiin qabamuu isaanii midiyaan biyyatti ABC gabaaseera.

Haadhaafi daa'imni kun Dilbata Iraan irra gara Kibba Awustiraaliyitti kan deebi'an yoo ta'u amma haala gaarii keessa jiru jedhameera.

Chaayinaatti garuu namni ganna 36 Wuhaanitti koronaavaayiraasiif yaalamee erga mana yaalaa irraa gadhiifamee guyyaa shan booda dhibeema kanaan lubbuun isaa darbuu midiyaan biyyatti gabaaseera.

Gama biraan, koronaavaayirasiin sagantaaleen ispoortii hedduurratti dhiibbaa uumeera.

Xaaliyaaniin taphooti kubbaa miilaa gurguddoo dabalatee qophiileen ispoortii hundi ji'a tokkoof daawwattoota malee akka gaggeeffamanif murteessiteetti.

Biyyi Arabaa Gamtoomanii (UAE) immoo dorgomtoonni Xaaliyaanii lama koronaavaayirasiin qabamuun isaanii erga baramee booda sadarkaa dorgommii saayikilii isa xumuraa lamaan haqxeetti.