Koronaavaayiraasii: Lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin du'anii 200tti dhiyaate

Koronaavaayirasii Xaaliyaanitti

Madda suuraa, EPA

Lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin Xaaliyaan keessatti du'anii 197 gahe. Erga vaayirasichi Xaaliyaanitti tamsa'e namni hammanaa guyyaa tokkotti yeroo du'u kuni kan jalqabaati.

Sa'aatii 24 keessatti namootni 49 du'uu isaaniifi walumaa galatti namootni 4,600 ol ta'an immoo dhibee kanaan qabamuu isaani angaa'onni dubbataniiru.

Ammatti Chaayinaatti aanuun Xaaliyaan biyyaa namootni hedduu vaayirasichaan du'an taateetti.

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) akka ibseetti addunyaa maratti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii gara 100,000tti dhiyaatera.

Baayyinaan Chaayinaatti ta'us, namootni 3,000 ol du'aniiru.

Daarektarri olaanaa WHO Teediroos Adihaanom weerarri vaayirasichaa "hedduu yadeessaadha" jechuun biyyooti hundi ofirraa ittisuu 'xiyyeeffannoo isaani isa dursaa godhachuu qabu" jedhaniiru.

Xaaliyaanitti maaltu uumamaa jira?

Jaarmiyaan hawaasa fayyaa biyyattii akka ibsetti umriin giddugalaa namoota du'anii 81 ta'uufi baayyeen isaani dhibee kan biraa kan qaban akka turanis beeksiseera. Namoota du'an keessaa %72 dhirootadha.

Mootummaan Xaaliyaanii weerara kan to'achuuf guyyootii 10'f manneen barnootaa hundi akka cufamaniif ajaja dabarseera.

Taphooti Ispoortii hundis ji'a tokkoof daawwattoota malee kan gaggeefaman ta'u.

Xaaliyaani olitti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii kan jiran Chaayinaa, Kooriyaa Kibbaa fi Iraan keessatti.

Hanga ammaatti Koriyaa Kibbaa keessatti namootni 7,041 qabamanii 46 ammoo du'aniiru.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Koronaavaayirasiin attamiin namootarraa gara namaatti darbu danda'aa?

Iraan keessatti ammoo lakkoofsi xiqqeeessame himame jedhamus ammatti kan gabaafamee jiru namootni 3,500 qabamanii 124 ammoo akka du'anidha.

Odeessa dabalataan:

  • Sarbiyaa, Islovakiyaa, Peeru fi Togoo keessatti vaayirasichi argameera.
  • Manguddoon ganna 80 UK keessatti nama koronaavaayirasiin du'e isa lammaffaa ta'eera.
  • Faransaay yaaddoo vaayirasichaan manneen barnoota cufteetti.
  • Dooniin geejjibaa yaaddoo koronaa vaayirasiin magaalaa Maltaa irra akka deebi'u taasifameera.