Koronaavaayirasii : Biyya Jarmanitti namoota 14 waa'ee dhukkuba yaaddesse hin dhageenye

Biig Biraazarii Image copyright Getty Images

Erga dorgomtoonni biyya Jarman ' Big Brother' irratti dorgomaa jiran mana tokkotti erga walitit qabamanii ji'a tokko darbeera.

Jalqaba baatii Guraandhala keessa ture namni dhukkuba koronaavaayirasiin qabame biyya Chaayinaa Wuhaanitti kan gabaafame.

Yeroo ammaa Jarman keessa qofa namoonni dhukkuba kanaan qabaman 7,000 ga'anis kanneen mana tokko keessa walitti qabamanii jiran kunneen garu hanga yoonaa homaa quba hin qabani.

Addunyaatti faca'e nama baay'ee galaafachuu isaafi sadarkaa weerararra gahuufi biyyoonni balbala ofii cufuu isaanii homaa quba hin qaban.

Haata'u malee, marii maatii waliin erga taasifamee booda har'a [Kibxata] galgala sagantaa kallattii TV'n itti himama jedhamee eegama.

Kunis kan ta'e miidiyaa hawaasummaa irratti komiin guddaa dhaabbata turtii dargaggoo 14 kana dabarsu, 'SAT.1 ', qeeqamee booda.

Dabalataanis, namoonni afur shoowii kana seenan waa'ee dhukkuba kanaa akka hin dubbanne itti hamamee ture.

Akka gaazexoonni Jarman gabaasanitti dhaabbatichi seera isaa isa namoonni bakka tokko tursiifaman yoo maatii yookiin firri jalaa du'e qofadha kan itti himamu ture.

Guyyaa har'aa Doktorri showii kanaa Jooken Shirooppiifi kaan weerara hammate itti himu jedhamee eegama.

Yeroo ammaa biyya Jarmanitti mannene dhiugaatii, kilaboonni, bakki bashannanaafi kaan hedduun sababa dhukkuba kanaan cufamaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata