Walirraa fageenya hawaasummaa eeggachuu qabnu fakkeenyummaa qabu suuraan

Tarkaanfii ittiin dhibee koronaavaayirasii ittisan keessaa tokko walirraa fageenya hawaasummaa eeggachuudha. Kunis namoonni meetira lama walirraa fagaachuu kan gaafatudha. Hangam keenyatu dhibee kana ofirraa ittisuuf tarkaanfii namarraa fagaachuu (walirraa fageenya hawaasummaa) kana hojiirra oolchaa jirraa? Naannoo keessanitti ammoo maal taajjabdan?

Ibsa waa'ee suuraa,

Bakkeewwan mana amantaatti walirraa fageenya hawaasummaa eeggachuu

Ibsa waa'ee suuraa,

Suuqii xiqqaa maamiltootaaf qophoofte

Ibsa waa'ee suuraa,

Sirna Pirezedaant Saahilawarq irratti argaman

Ibsa waa'ee suuraa,

Dargaggoota harka dhiqachuuf dabaree eeggatan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kora waa'ee walirraa fageenya hawaasummaa eeggachuu irratti

Ibsa waa'ee suuraa,

Walirraa fageenya hawaasummaa suuqii fuula duratti

Ibsa waa'ee suuraa,

Sirna amantaa irratti