Koronaavaayirasii: Balaa tiraafikaa barattoota yunivarsiitii maatiitti galaa jiran irratti dhaqqaben '2 du'an'

Naannoo Amaaraa Image copyright Getty Images

Balaa tiraafikaa barattoota yunivarsiitiileen cufamnaan maatiitti galaa jiran irratti dhaqqabeen barattoonni lama du'un gabaafame.

Balaan tiraafikaa kuni barattoota yunivarsiitii Waachaamoo maatii isaanii gara Kibba Gondar jiranitti imalaa jiran irratti dhaqqabe.

Miidiyaan Naannoo Amaaraa akka gabaasetti balaan kuni Naannoo Amaaraa Godina Gojjam Bahaa Aanaa Dajanitti mudate.

Balaan konkolaataa halkan sa'aatii 8:00 irratti gahu kan gabaafame yoo ta'u barattoonni 22 biroo immoo miidhaan salphaafi cimaa irra gaheera jedhameera.,

Kanneen balaan irra gahe hospitaala naannichatti argamu seenaniiru.

Mootummaan Itophiyaa sababa sodaa dhukkuba koronaavaayirasiif jecha barattoonni maatiitti akka galan murtesseera.

Duraan garuu achuma keessa akka turan erga murtaa'e booda sababoota garaa garaan akka murteen kuni jijjiiramu ta'e.

Sababni balaa kanaa qoratamaa akka jiru poolisii waabeffachuun miidiyaan naannichaa gabaaseera.

Dhukkuba addunyaa yaaddesse, koronaavaayirasiin, Itoophiyaatti namni lubbuu dhabe jiraatuu baatus namoonni 12 qabamaniiru.

Tatamsa'ina isaa to'achuufis manneen barnootaa cufuu, daangaa cufuufi kanneen hidhaman keessaa muraasni akka hiikaman ta'eera.

Odeessa kana irratti dabalata