Pirezidantiin Laayibeeriyaa koronaavaayirasii irratti sirba baasan

Pirezidantii Laayibeeriyaa Image copyright Getty Images

Pirezidantiin Laayibeeriyaa Joorji Wiihaa hubannoo ummataa cimsuuf jecha koronaavaayirasii ilaalchisuun sirba baasan.

Taphataa kubbaa miilaa beekamaa kan turan pirezidaantiin Laayibeeriyaa Wiiha magaalaa guddittii biyyattii Firii Taawon keessaa istudiyoo waraabbii mataasaanii qabu.

Pirezidaantichi sirba baaqqee kana hojjachuun kan eegalan osoo weerarri koronaa biyyasaanii Laayibeeriyaatti hin mul'atin dura akka tura dubbi himaan isaanii dubbataniiru.

Laayibeeriyaa keessatti hanga ammaatti namoota sadii qofaatu koronaavaayirasiin qabamunsaanii mirkanaa'e.

Sirbicha kanarratti pirezidaantichi sirbuurra haasaa kan taasisan kan fakkaattan yoo ta'u, walaloon muziqichaa immoo ergaawwan attamiin koronaavaayirasiin akka ittifamuufi mallattoowwan isaa kan ilaallatuudha.

Pirezidantichi muuziqaa isaanitiin cimsanii kan gorsan, dhukkubicha irraa ofi ittisuuf malee inni olaanaan harka keenya dhiqachuudha jedhaniiru.

Dheerinni muziqaa pirezidanti Wihaa kunis gara daqiiqaawwan jahaa kan ta'u yoo ta'u, garee faarfattoota wangeelaatiin dabaalameera.

''Hundi keenyaa waliin haa kaanu. Kaanee koronaa haa ittifnu,'' jedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata