Itoophiyaatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii 16 gahe

Magaalaa Adaamaa Image copyright Adama town
Goodayyaa suuraa Kanneen dhukkuba kanaan qabaman keessaa tokko jiraataa magaalaa Adaamaati jedhameera

Itoophiyaati lakkoofsi namoota koronaavaayiarsiin qabamani 16 gahuu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise.

Namoota afur keessaa sadii lammii Itoophiyaa yoo ta'u, inni tokko Morishiyeesidha jedhameera.

Lammiin Moorishiyees kuni maanguddoo waggaa 72 fi biyya Kongoo Biraazaaviliiti deebi'ani. Yeroo ammaa hordoffiin isaaniif taasifamaa kan jiru yoo ta'u, kanneen isaan waliin hidhata qaban namoonni jahas hordofamaa jiru jedhameera.

Lammin Itoophiyaa tokko jiraataa magaalaa Adaamaa yoo ta'u, lammiin Itoophiyaa biroo immoo kan Israa'el geesse deebite jedhameera.

Umriin jiraataa magaalaa Adaamaa kun 61 yoo ta'u, dhihootti biyya alaa hin deemne jedha Ministeerri Fayyaa. Haa ta'u malee haalli hojiisaa lammiilee biyya alaa waliin kan walitti fidu ta'u, odeeffanno dhukkubsataraa argameen baramu Ministirichi ibse.

Haaluma kanaanis namoonni isaan waliin walitti dhufan namoota 24 irrattis hordoffiin taasifamaa akka jiru himameera.

Dubartii umurii 28 taateefi Israa'eliitii deebite jedhame waliin kanneen walitti dhufeenya qaban torba akkasuma horodofamaa jiru jedhameera.

Lammiin Itoophiyaa sadaffaan dhukkuba kanaan qabamuun ishee mirkanaa'e kan biraa ammoo biyya alaa deemtee hin beektu jedhame.

Shamarreen umurii ishee 24 yoo ta'u, namoota dhukkuba kanaan qabaman waliin walitti dhufuun ishee qoratamaa jira.

Inistitiyuutiin Eeguma Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa akka beeksisetti hanga yoonaa namoota 718'f qorannoon laaboraatorii taasifameefira.

Itoophiyaan namni dhukkuba kanaan qabame argamu kan ibsite torban lama dura yoo ta'u, hanga yoonaa namni du'e hin jiru.

Haa ta'u malee, lammiileen Itoophiyaa lama torban dura biyya Xaaliyaanitti du'uun isaanii ni yaadatama.

Akka addunyaatti dhukkubni addunyaa muddama keessa galche kuni namoota 530,000 ol kan qabate yoo ta'u 24,000 ol lubbuu dhabaniiru.

Jalqaba Chaayinaa hubus, biyyoota Awurooppaa waliin gahuun yeroo ammaa Ameerikaan gidudgala weerara koronaavaayirasii taateetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata