Koronaavaayirasii : Daarektarri Olaanaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr Teediroos haleellaan sanyummaa narratti raawwate jedhan

Hoggantoonni lamaan

Madda suuraa, Getty Images

Hoggantoonni biyyaalee Afrikaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) fi Daarektara Olaanaa dhaabbatichaa Dr Teediroos Adihaanom bira dhaabbatan.

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp guyyaa kaleessaa guyyaa fuula tiwiitara isaaniirratti Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) harka caalaa maallaqa Ameerikaarraa argatuun osoo socho'uu, faayidaa Chaayinaa giddu-galeessa godhachuun hojjeta jechuun barreessanii turan.

"Nutis amma egaa sirriitti irra deebinee ilaalla. Akka carraa ta'ee gorsa isaan daangaa keessan Chaayinaatti hin cufiinaa jechuun dhaamanii turan hin fudhadhu jedheen ture," jedhan Tiraamp.

Deeggarsa maallaqaa Ameerikaan WHO'f gootu adda kutuuf yaada qabaachuu isaaniillee akeekaniiru.

Erga bulchaan Ameerikaa kana jedhanii booda Dura Taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki Mahaamaat mormii isaanii dhageessisaniiru.

Muusaan fuula tiwiitera isaaniirratti akka barreessanitti "duulli US hoggansa WHO irratti taasisaa jirtu na ajaa'ibeera" jedhan.

"Gamtaan Afrikaa WHO fi Dr. Tedroos waliin iira" jechuun barreessan.

Muusaa Faakii garuu ammatti kan barbaachisu, dhibee Covid-19 ittisuudhaaf waliin dhaabbachuudha jedhan.

Pirezidantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameefi kan Zaambiyaa Haage Geyingobillee ergaa Muusaan akka waliigalan barreessan.

Pool Kaagaameen amma kan himatamaa jiru Dr Tewodiroos, dhaabbatichamoo Chaayinaamoo hunduma isaaniiti jechuunis gaafatan.

Pirezidantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaaposaallee yeroon kuni yeroo wal ta'umsaati jechuun gaggeessummaa Dr Teedroos 'gatiin waan tilmaamamu miti' jedhaniiru.

Deebii Dr Teedroos

Ibsa galgala kana kennan irratti dhimma dubbii Donaald Tiraamp kan gaafataman Dr Teedroos Adihaanom koronaavaayirasii galtee siyaasaaf itti dhimma bahuun hin barbaachisu jedhan.

''Xiyyeeffannoon paartilee siyaasaa marti lubbuu lammiilee baraaruurratti ta'u qaba, '' jedhan.

''Adaraa Waaqaa, lammiilee addunyaa 60,000 dhabne. Maal gochaa jirra? Qabxii siyaasaa galmeessisuuf Covid-19 fayyadamuun hin barbaachisu,'' jechuun deebisan.

Deeggarsi Ameerikaan dhaabbatichaaf taasistu akka itti fufu akka abdatanis dhaaman.

Doorsini ajjeechaa narra gaheera

Ibsa har'a miidiyaaleef kennaniin dhimmi biraa Dr Teedroos dubbatan waa'ee rakkoo narra gahe jedhanidha.

''Mee isinittan hima. Ji'oota lamaafi sadii caalaa haleellaan narratti gaggeeffamaa ture. Arrabsoo sanyummaa, gurraacha neegroo naan jedhaniiru.''

''Ani gurraacha ta'u kootti nan boona, neegroo ta'u koottis nan boona,'' jechuun dubbatan.

''Ani dhugaa dubbachuuf dhimma hin qabu kanarraa. Dorsiisni ajjeechaallee narra gaheera,'' jechuun yeroo duraaf himan.