Humnoonni Sa'udiin durfaman Yaman keessatti lola dhaabuu labsan

Yaman

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

UN gamni lamaanuu lola dhaabee weerara koronaavaayirasii irratti akka fuulleffatu waamicha dhiyeessee ture

Humnoonni wal ta'an Sa'udiin durfaman erga Bitootessa bara 2015 as Yaman keessatti hidhattoota Huutii lolaa turan lola dhaabuu labsan.

Maddeen BBC'f akka mirkaneessanitti lola dhaabuun kun Kamisa irraa eegalee kan hojiirra oolu yoo ta'u, waamicha UN lola waggaa shaniif biyyattii keessatti adeemma jirutti xumura gochuuf dhiyeesse hordofuuni.

Humnoonni wal ta'an kunneen biyyoota lixaa irraallee deeggarsa waraanaa argataa turan.

Hidhattoonni Huutii lolaa dhabuuf waliigaluu wanti beekame hin jiru.

Barreessaan Olaanaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Antooniyoo Guterees baatii darbe qamni lamaanuu lola dhaabanii ittisa weerara koronaavaayirasiif akka tumsan gaafatanii turan.

Kanaafis jechaa ergamaa addaa UN Maartiin Giriifiiz waliin hojjechuun biyyattii akka tasgabbeessan waamicha dhiyeessan.

Obbo Girifiiz lola dhaabuu labsuu kana ibsa baasuun simatan.

Waan jedhan: "Gamni lamaanuu hiree kanatti gargaaramuun ariitiin lola bifa kamiiyyuu dhaabuu qabu."

Gamni lamaanuu kora viidiyoo irratti hirmaatanii dhimma lola dhaabuu irratti akka mari'atan eegama.

Yaadni UN dhiyeesse lola galaanarraa, lafoo fi qilleensaa marti akka dhabbatu.

Ibsi humnoota wal ta'an Sa'udiin dursituun gadhifame, "waamicha ergamaa addaa UN Yaman jiranii hordofuunifi dararaa obboloota keenya dhabamsiisuuf akkasumas weerara koronaavaayirasii ittisuuf lolaa dhaabuu waliigalaa torbee lamaa Kamisa eegalu labsineerra," jedha.

Haalli Yaman keessa jiru rakkoo namoomaa isa badaa addunyaa kanaa jedhamee ibsamuu erga eegalee tureera.

Waraanni Yaman lubbuu nama hedduu kan galaafate yoo ta'u, biyyattii fiixee diigamuurraan gaheera.

Waggoota darbaniif UN lola kana dhaabsisuuf yaalii adda addaa gochaa turus humnoonni wal ta'an lola dhaabuuf yoo labsan kun yeroo duraatiifi.

Dubbi himaan hidhattoota Huutii Mohaammad Abdulsalaam gareen isaa mul'ata waraana kanatti xumura gochuu dabalatu UN'f erguu dubbata.

Xiinxaltuun BBC Liis Duuseet murtee lola dhaabuu kana 'tarkaanfii akkaan murteessaa' jetteetti.

Sa'udii Arabiyaan waraana Yaman gatii hedduu kafalchiise keessaa bahuuf yaalii gochuun tarkaanfii akkaan murteessaadha jette.

Humnoonni wal ta'an Sa'udiin durfaman sababa weeerara koronaavaayirasiin lola dhabuuf murteessuu haa himan malee haleellaan Iraaniin buufata boba'aa Saa'udii irratti Fulbaana darbe raawwates isaan dammaqsuu hin oolle jetti Liis.

Ergasii as Sa'udiin dhoksaan hogganoota waraanaa hidhattoota Huutii waliin mari'achaa akka turte himama.

Kunis daangaa ofii tikfachuuf, haleellaan misaa'elaa akka irraa dhaabbatu akkasumas hidhattoonni Huutii Iraan waliin hariiroo qaban akka adda kutani.

Haa ta'u malee hidhattoonni Huutii ji'oota as dhihoo itti waraana jabeeffatanii itti fufan. Kuni Sa'udii yaaddesuu hin oolle.

Qaamoleen lamaan waliigalanii waraana kan dhaaban yoo ta'e dararaan lammilee Yamanis xumura argachuu mala.