Humni Galaanaa US fi Iraan Galaana irratti dubbii wal-barbaadaa jiru

Humni Galaanaa US loltoonni Iraan si'a baayyee natti siquun na kotaasisaa turan jedhe

Madda suuraa, US Navy

Humni Galaanaa US “gochawwan hamoofi tutuqqaa” humni waraanaa Iraan (IRGC) qaama bishaan idil-addunyaa kan Galoo Galoonaa irratti taasisaa jirtuuf himataa jira.

Bidiruuwwan Humna Galaanaa Iraan Roobii darbe Humna Galaanaa US qarqara galaanaa eegaa jiran ja’atti irra deddeeebiyuudhaan “qoccoluun kotaasisaa” turan.

Tokkoyyu ammoo meetira 9 dhiyaatee Eegduu Qarqara Galaanaa US bira darbe.

Bidiruuwwan US ammoo shaakala loltummaa Elekoopteroota US waliin taasisuurra ture.

Gama Iraaniin dhimma kana ilaalchisuun wanti jedhame hin jiru.

Gochi kun kan uumames erga namoonni hidhannoo qaban miseensota Humna Waraanaa Iraan ta’u jedhamee amanamu Taankerii alaabaa Hong Koong godhattee deemaa turte Galoo Galaanaa Omaan irraa butanii saatii muraasa tursiisanii gadhiisanii baadadha.

Akka Humni Galaanaa US jedhutti Robbii yeroo shaakala irra turanitti bidiruuwwan Humna Waraagaa Iraan (IRGC) funyaaniifi eegee bidiruuwwan US’tti baayyee dhiyaachuun saffisaan oliifi gadi qaxxaamuraa turan.

“Gareen humna US karaa raadiyootiin akeekkachiisa si’a baayyee dabarsaa turan. Kana malees, meeshaa sagaleefi kilaaksii doonii ol kaasuun sagalee akeekkachiisaa erganis garuu IRGC irraa yeroodhaaf deebii hin kennine.”

"Tilmaamaan saatii tokkoo booda garuu bidiruuwwan IRGC gaaffii raadiyoon itti ergameef deebii kennan. Isaan boodas dooniiwwan US irraa fagaachuun ulaa saaqan,” jedha ibsi garee Humna Galaanaa US kenne.

Bara darbe, taankarii Iraan daangaa Biraltaar Biriitish irraa qabamtee turteef haaloo bahuudhaaf humnoonni waraanaa Iraan taaknarii alaabaa Biriitish fannifattee deemaa turte qabatanii turan. Boodarra garuu bidiiruuwwan garee lameenuu gadhiifaman.

Kna malees, US Iraan taankariiwwan ja’a Galoo Galaanaa Omaan jirurratti qaqqabsiisuufi buufata boba’aa Sa’ud Arabiyaa jira lama irratti misaa’elii dhukaasuufi diroonii itti erguu himataa turteetti.

Iraan garuu gocha kana waakkatteetti.

Wal-gaarerfannaan US fi Iraan gidduu jiru erga Amajji darbe, Ameerikaan gaggeessaa ol-aanaa IRGC diroonidhaan Iraaqitti haleeltee ajjeeftee hammaachaa dhufeera.

Iraan yeroo sanattis, humna waraanaa US Iraaq jirutti misaa’ela dhukaastee turte.