Kim Joong-un guyyoota 20 booda yeroo jalqabaaf deebi’anii mul’achuu miidiyaan biyyattii agarsiise

Kiim warshaa xaa'oo eebbisuuf ribanii wayita kutanii hojii eegalchiisan vidiyoo agarsiisu sabaa himaan biyyatti KCNA agarsiise.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Kiim warshaa xaa'oo eebbisuuf ribanii wayita kutanii hojii eegalchiisan vidiyoo agarsiisu sabaa himaan biyyatti KCNA agarsiise

Kim Joong-un guyyoota 20 booda yeroo jalqabaaf deebi'anii mul'achuu, miidiyaan Kooriyaa Kaabaa agarsiise.

Kiim warshaa xaa’oo eebbisuuf ribanii wayita kutanii hojii eegalchiisan vidiyoo agarsiisu sabaa himaan biyyatti KCNA agarsiise.

Mala dhayiinsi garaagaaraa dhimma fayyaasaanii ilaallatu ijoo dubbii ta’ee tibbana himamaa ture.

Tarii biyyattiin beela hamaa keessa jirti ykn dhukkubatu itti cimuu hin hafnee jedhamaa ture.

Gabaasichi akka himutti, namoonni ''iddoo warshicha ribanii kutanii eebbisaniitti namootni gammachuun jabduun simataniiru,'' jechuun gabaase.

Kiim obboleettiisaanii dabalatee qoondaaltota olaanoo biyyattin marfamanii eebba warshaa naannoo magaalaa guddoo biyyatti Piyoongyaangi cinatti ijaaramerratti argaman.

Kiim Bitootessa 12 kaasee hawaasa biyyattii duraa erga dhabamanii tarii dhukkubsachuu hin hafne shakkii jedhus uumee ture.

Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa shakkii dhukkubsachuu hin oolle jedhus kan uumame, guyyaa dhaloota akaakayyuu isaaniirratti otoo hin argamiin hafuusaaniitiin.

Baroota darban saganticharraa hafanii hin beekani.

Akaakayyuun isaanii Kim Il Saang biyya Kooriyaa Kaabaa amma jirtu hundeessuun yaadatamu.

Maddeen oduu maqaan isaanii hin heeramne hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun dhukkuba onneedhaan walqabatuun dhukkubsachuu ibsaniiru.

Sirumayyuu ji’oota muraasan dura tulluu Peektu jedhamtu daawwannaaf olbahanii ‘’itti cimeera’’ jechuun gabaafamees ture.

Madda suuraa, AFP

Midiiyaaleen idila addunyaas otoo hin hafiin madda oduu tokkoorratti bu’uureffatanii gabaasuu eegalan, miidiyaaleen Ameerikaa yaalii baqaqsanii yaaluun erga taasifameefi booda fayyaan Kiim haala yaaddeessa keessa jiraachuu oduu ijoo godhatanii turan.

Minstirri dantaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon otoo hin hafiin, Kiim dhiyeenyatti garam akka jiru hin beeknu jedhaniis dubbatanii turan.

Kooriyaan Kibbaa garuu shakkiin ture kun dhara jechaa turte, biyyattii keessatti jijjiramni addaa hin mul’annee jechuudhaan.

Dhaabbilee basaasaa Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa garuu shakkii ture qulqulleessuuf hordofaa akka turan ibsaa turan. Haalli biyyattiin keessa jirtu hedduu icciitiidha.

Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hoogganaan Kooriyaa Kaabaa deebi’anii hawaasatti mul’achuurratti yaada kennuurraa of qusatan.

Kanaan dura dhukkubsateera jedhame wayita himamutti, dafee akka bayyanatuun hawwaafi jedhanii dubbatanii turan.

Hogganaan Kooriyaa Kaabaa kun ija hawaasaa duraa dhokachuun kun garuu kan jalqabaa hin turre, Bara 2014tti guyyoota 40’f achi buuteen isaanii dhabamee ture.