"Hojiin paarlamaan hojjete hojii seeraa miti" - Jawaar Mohaammad

"Hojiin paarlamaan hojjete hojii seeraa miti" - Jawaar Mohaammad

Jawar Mohammed murtee 'heera mootummaa hiikuu' paarlaamaa har'aa irratti maal jedha?