Ogummaa suuraa: Dargaggeessa abbaa ogummaa danuu suuraalee duriitti 'lubbuu horu'

Ogummaa suuraa: Dargaggeessa abbaa ogummaa danuu suuraalee duriitti 'lubbuu horu'

''Suuraawwan dur ka'an, gurraachaafi adii kan tahan, akkasumas qulqullinni isaanii baayyee kan gadi bu'e, haala ammayyaawaa taheen, lubbuun itti hora,'' jedha dargaggoo Gammachiis Tashooma Dheeressaa.

BBC waliin turtii taasiseera