Indiyaatti magaalaan Kolkataa bubbee hamaan rukutamte

buubbee

Madda suuraa, getty images

Ibsa waa'ee suuraa,

buubbee

Hobombolleettii hamaan Ampha jedhame kaleessa Hindiifi Baangilaadesh keessatti sigiga lafaa uumuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 15 darbeera.

Jiraattotni magaalaa Kolkaataa miliyoona 14 tahan humna ibsaafi tajaajila kominikeeshinii malee hafaniiru. Ministerri Lixa Beengaal Mamataa Banerjee balaan dhaqqabe kan Covid-19 fideen ol jedhan.

Kolkataan magaalaa gudoo Lixa Beengaalidha.Magaalichatti namootni 3103 tahan koroonaavaayirasiin qabamaniiru.

Bubbee cimaan magaalicha rukute Kolkataa keessatti qofa namoota 12 ajjeesera. Ministirittiin '' waanuman waraana keessa jiru natti fakkaate'' jette.

Jiraattonnii naannichaa hedduun yeroo hobomboleessi kun naannoo isaanii jeequu viidiyoo waraabuun midiyaalee hawaasummaa irratti qodaa jiru.

Manneen miidiyaa biyyattis yeroo mukeen, sibiilooti tiraafikaafi ibsaan dandiirraa hundeerra bubuqa’an agarsiisaa turaniiru.

Suuraleen daandii loolaan guutaa, konkolaattotta mukni irratti jiqeefi lageen guutaaniis midiyaalee hedduu irratti qoodamaa turaniiru.

Gaazexeessitoonni Covid-19 offirraa ittisuuf maaskii uffatanii jiran buubbee kana keessa dhaabbatanii gabaasa hojjachuuf rakkataa turaniiru.

Namootni hedduun yeroo hombomoleessi kun eegaleetti mana isaani keessa turani.

Sababa Covid-19 magaalachii sochii uggurtee kan jirtu yoo ta’u aanga’oonniis hobomboleessa kanaaf dursanii qophaa’aa turaniiru.

Sababa koronaavayirasiin sochiin ugguraman garuu bubbee kanaaf deebii kennuufi gargaarsa lachuu irratti dhiibbaa uumaa jira.

Qajeelfamni walirraa fagaachuu Covid-19 manneen da’annoo akka duraatti hojachuu waan hin dandeenyeef sababa waan ta’uuf sochii namoota baayyinaan baqachiisu angaa’otaaf cimsee jira.

Bubbeen hobomboleessa kanaa hir’isaa dhufus hobomboleessa kun sadarkaa bayyee hamaa isa jedhamudha.