Koronaavaayiras: Ispeen imaltoota biyyashee seenaan adda baasuu dhaabuuf jirti

Namoota galaana cina ta'aan

Madda suuraa, Reuters

Daawwattoonni biyya alaa gara Ispeen deeman Adoolessa 1 irraa eegalee torbee lamaaf adda bahuun isaan irraa hin eegamu jedhe mootummaan biyyattii.

Tarkaanfiin kun walgahii kaabinooti biyyattii Wiixata gaggeessaniin murteeffame.

Ministirri Haajaa Alaa Araanchaa Gonzaalez Laayaa, dirqamni torbee lamaaf adda baafamuu Adoolessa keessa ka'uu danda'a jedhanii turan.

Mootummaan UK immoo dirqama adda bahanii turuu kana Waxabajjii 8 irraa qabee kaasuuf akka tahe beeksiseera.

Dhaabbileen geejjibaa biyyattii UKn imaltoota biyya dhukkubichi itti hin hammaanne irraa dhufaniif tarkaanfiiwwan laaffisuu qabdi jedhan.

Ispeen waggaa tokko keessatti daawwattoota miiliyoona 80 keessummeesiti ture. Kun ammoo biyyattiif galii harka 12 argamsiisa.

Yeroo gabaan caame kana keessa deebisanii banuun diinagdee Ispeeniif murteessaa dha jedhameera.

Haatahu malee namoonni Ispeenii fi biyyoota alaa biroo dabarsanii UKtti deebi'an garuu guyyoota 14f adda bahanii turuu malu.

Balalii jalqabuu

Daandiiwwan xiyyaaraa Iziijeet,Jeet2 fi Raayaanayiir jedhaman balalii deebisanii akka jalqaban beeksisaniiru.

Iziijeetiin buufataalee xiyyaaraa 22 irraa Awurooppaa guutuu keessattiifi naannolee UK keessatti balalii akka jalqabu himeera.

Daandiiwwan xiyyaaraa, waldaaleen oomishtootaafi daldalaa, imaltoota Biriiteen dhaqan irratti dirqama kaawwame irratti komii akka qaban himaniiru.

Namoonni akka biyyatti hin galleef, akka adda baafaman yoo murteeffamu, biyya weerarichi itti heeddumaatuu fi hin heeddummaanne irraa dhufuun isaanii ilaalameetu tahuu qaba jedhaniiru.