Baankii Addunyaa: Koronaavaayirasiin dinagdee addunyaa garmalee laamshessa

Deevid Malpas

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Deevid Malpas weerarri vaayirasichaa dinagdee addunyaa burkuteessa jedhan

Weerarri koronaavaayirasii diingadee addunyaa burjaajessuun biiliyoonota hiyyummaaf akka saaxilu Pirezidaantiin Baankii Addunyaa Deeviid Malpaas akekkachiisan.

Kufaatii fi goolamni diinagdee haala kanaan uumamu erga mudatee booda waggoota 10 oliif turuu danda'a jedhan.

Caamsaa darbe Aab Malpaas sababa weerara koronaavaayirasiin lammiileen addunyaa miiliyoona 60 caalan beela hamaaf saaxilamuu malu jedhanii turan.

Baankiin addunyaa akka sadarkeessetti namni tokko hiyyummaa hamaa keessa seene kan jedhamu galiinsaa guyyaa doolaara Ameerikaa 1.90 gadi yoo ta'eedha.

Biyyoota guddataa jiran keessattuu biyyoota Afriikaa gammojjii Sahaaraan gadii jiran keessatti ammoo doolaara jedhame kana ijaan arguunuu waan cimaa jiru fakkaata.

Pirezidaantiin baankicha Jimaata darbe gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin, lammiileen addunyaa miiliyoona 60 caalan galiinsaanii guyyaatti doolaara Ameerikaa tokkoo gadi ta'uuf deema jedhan.

''Weerarri koronaavaayirasii, uggurri sochii uummataa fi tarkaanfiiwwan biroon raafama dinagdee addunyaa fiduun lammiilee biliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxiluu danda'u, Kun baay'ee nu yaaddessa jedhan. Miidhaan fayyaa, hawaasummaa fi dinagdee dhibee kanaan dhufu baay'ee kan nama yaaddessuudha'' jedhan.

Carraa hojii argachuun hafee namni waan guyyaan hojjetee nyaatee bulullee dhabuuf deema kan jedhan pirezidaantiin kun, fakkeenyaaf US keessatti gatiin meeshaalee bu'uuraa akkaan dabaluu fi kubbaaniyyonni jiran manasaanii cufachuun lammiilee hedduuf yaaddoo ta'eera jedhan.

Madda suuraa, Getty images

Ibsa waa'ee suuraa,

Haadha daa'imman ishee waliin daandiirra jirtu

Kutaalee addunyaa daran miidhamaniif Baankiin Addunyaa deggersa ni taasisa kan jedhan Pirezidaantiin baankichaa, garuu ga'aa ta'uu dhiisuu malas jedhaniiru.

Baankonnii fi jaarmiyaaleen soorama kaffalan kanneen yaaddoo dinagdee hamaa keessa galaniif harkasaanii hiixachuun dirqama ta'uus dubbatan.