Itoophiyaatti sa'aatii 24 darbeetti namoonni torba Covid-19n yoo du'an, kan qabame 2,000 caale

Dubartoota maaskii keewwatanii taa'aan

Madda suuraa, Getty Images

Sa'atii 24 darbe keessatti saamuudi namoota 6,092 koronaavaayirasiif qoratamee, namoonni 86 Covid-19n qabamuunsaanii mirkaneessuu Ministeerri Fayyaa beeksise. Kana malees sa'aatii 24 darban keessatti namoonni torba vaayirasichuma kanaan lubbusaanii dhabaniiru.

Kanaanis lakkoofsi namoota hanga ammaatti biyyattii keessatti Covid-19 qabamanii 2020 ga'eera.

Namoota qabaman kunneen keessaa 51 dhiira yoo ta'an 35 dhalaadha.

Hunduu lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an, umuriin isaanii waggaa torbaa hanga 82 gidduu kan jiruudha.

Namoota haaraa qabaman kanneen keessaa 66 magaalaa Finfinnee, torba torba naannoo Oromiyaa fi naannoo Tigraay, afur uummattoota Kibbaa, tokko naannoo Amaaraa fi kan biraa tokko bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irraati.

Gama kaaniin namoonni torba vaayirasiin kan lubbuu dhaban yoo ta'u, hanga ammaattis walumaagalatti namoonni 27 du'aniiru.

Kanneen kaleessa vaayirasicharraa dandamatan 63 dabalatee hanga ammaatti namoonni 344 dandamataniiru.

Oromiyaa...

Naannoo Oromiyaatti sa’atii 24 darbe keessaatti qorannoo namoota 330’f taasifameef keessaa namoonni torba Covid-19'n qabamuu Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa ibseera.

Kanaanis lakkoofsi namoota hanga ammaatti naannicha keessatti qabamanii 116 ga’eera.

Namoonni haaraa qabaman kunneen umriin isaanii 20 hanga 59tti namoota jiraniidha.

Marti isaaniituu seenaa imalaa kan hin qabnee fi hawaasuma keessa kan turaniidha.

Sa’atii 24 darbe keessatti Oromiyaa keessatti namni tokko lubbuun yoo darbu namoonni sadi ammo dandamataniiru.

Hanga ammaattis walumaa galatti namoonni 23 vaayirasicharraa dandamataniiru.

Namoota qabaman keessaa dhiirri shan yoo ta’an durbi ammoo namoota lama.

Namoonni qabaman turban kunneen magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Buraayyuu, Jimmaa, Galaan fi Shawaa Kaabaa irraati.