Ameerikaatti poolisiin Joojri Filooyidiin ajjeese mirga wabiif doolaara miil.1.25 gaafatame

Poolisii Joorji Filooyidiin ajjeese

Madda suuraa, Reuters

Poolisiin magaalaa Miniyaapoolis kan nama gurraacha umrii waggaa 46 Joorji Filooyid haala suukanneessaan ajjeese dhaddacha jalqabaa dhimmisaa irratti ilaalameen mirga wabiif maallaqa doolaara Ameerikaa miiliyoona 1.25 gaafatame.

Abbaan seeraa akka jedhanitti ‘hammeenyi yakka raawwatamee’ fi hookkara hawaasaa kaasisuunsaa maallaqi mirga wabiif gaafatame akka dabalu taasiseera.

Poolisiin Miniyaapoolisii duraanii Derek Chauvin yakka hamaa Ameerikaa keessatti namoonni ittiin himataman keessaa yakka ‘’second-degree murder and manslaughter jedhamuun himatame.

Qondaaltonni poolisii biroon yeroo yakki sun raawwatamu bira turan sadi ammoo nama kana tumsuudhaan himatamaniiru.

Ajjeechaan Joorji Filooyid Caamsaa 25,2020 magaalaa itti dhalate Miniyaapoolis keessatti yoo ta’u kunis guutuu Ameerikaa fi addunyaarratti hookkaraa akkaan guddaa kan kaasisee fi gaaffii rifoormii damee poolisii kan hordofsiiseedha.

Poolisiin nama kana ajjeesee fi kanneen waliin turan biroon sadan ergasii hojiirraa hari’amaniiru.

Dhaddacha waa’ee mirga wabiirratti maaltu ta’e?

Madda suuraa, AFP

Poolisii gameessi waggaa 19’f hojiirra ture Aab Chauvin karaa interneetii waan hirmaateef qaamaan argamee yaada kennuuf carraa hin arganne.

Harki lamaan duubatti hidhamee, uffata mana adabaatti beekamu kan halluu keelloo uffachuun kan mul’ate poolisiin duraanii kun dhaddacha daqiiqaa 15’f ture irratti homaatuu hin dubbanne.

Abbaan seeraa Jeanice M Reding haal-duree fi falmii yaadaa tokko malee mirga wabii yakkamaa kanaaf doolaaraa miiliyoona 1.25 murteessan.

Namni kun akka poolisiitti jalqaba maatii Joorji Filooyid quunnamuu, isa booda akka meeshaa lafa kaa’ee harka kennu gochuu fi seera kabachiisuun osoo irra jiruu ofiisaa murtee fudhachuun yakka giddaadha jedhan.

Abukaatoon poolisichaa maallaqa mirga wabiif gaafatame kana hin mormine.

Namni umrii waggaa 44 Chauvin yeroo ammaa buufata poolisii magaalaa Miniyaapoolis keessatti to’atamee kan jiru yoo ta’u dhaddachi itti aanu Waxabajjii 29, 2020 taa’ama.