Poolisoonni Keeniyaa yeroo weerara Covid-19 yakka ajjeechaa raawwatan himatamuuf

Namoota ajjeechaa poolisii mormuun hiriira bahan

Madda suuraa, AFP

Keeniyaa keessatti weerara koronaa qolachuuf jecha erga yeroon uummanni ala turu daangeffamee as seera kana kabachiisuuf jecha poolisoonni biyyattii, yoo xiqqaate namoota nagaa 15 ajjeesuu Dhaabbati Walaba ta’ee Hojii Poolisii to’atu(IPOA) ibse.

Poolisoonni yakka kana keessatti hirmaatan ja’a yakka uummata dararuu fi ajjeesuutiin himatamuufi, akka raga dhaabbata kanaatti.

Waajjirri Dhimma Mirga Namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii kan Keeniyaa jirus, poolisoonni seera kana kabachiisuuf jecha reebicha, rasaasaan ajjeesuu, gaazii imimmaanessuun nama dararuu, yakka saalquunnamtiin walqabatu raawwachuu fi qabeenya barbadeessaa turaniiru jedhe.

Namoota rasaasaan rukutamanii ajjeefaman keessaa tokko kan ta’e jiraataan magaalaa Naayiroobii daa’imn umrii waggaa 13 Yassin Hussein jedhama.

Namni kun osoo man jala dhaabbatee jiruu , poolisoota nama seera cabse barbaadan waan ilaaleef qofa garaasaarra rukutamee ajjeefame jedha dhaabbati IPOA.

Poolisiin ajjeechaa kana raawwate barameera waan ta’eef himachuuf akka jiru Daarektarri Abbaa Alangaa magaalichaa ibsaniiru.

Dubbi himaan Poolisii Charles Owino himati dhiyaataa jiru komiidha malee waan mirkanaa’e waan hin taaneef dhimmoota akka himataatti hawaasarraa dhiyaatan ilaallee tarkaanfii seeraa fudhachuuf sakatta’iinsa guddaa gaafata jedhan.

Dhimma rasaasaan rukutamuu Yaasin irratti ammoo wayita yaada kennan, ‘’waan tasa raawwateedha. Poolisii hawaasa bittimsuuf jedhee meeshaa gara samiitti qabee wayita dhukaasu tasa rukute’’ jedhan.

Garuu wayita poolisoonni of kennanii duula ittisa koronaavaayirasii keessatti adda durummaan hirmaataa jiranitti ‘’ajjeestota’’ jedhanii maqaa xureessuun ammoo sirrii miti jedhan.

Mootummaan Keeniyaa erga filannoo bara 2007/8 kan dhumaatii lammiilee 1000 olii fi buqqa’uu lammiilee 300,000 caalaniif sababa ta’e gaggeessee as tajaajila eegumsa poolisii fooyyessuuf jecha doolaara miiliyoona hedduu ramadee hojjechaa jiraachuu dubbata. Filannoo sanarratti poolisoonni namoota 400 akka ajjeesantu himama.

Garuu hanga yoonaa waanti jijjiirame muraasa ta’uu fi ammallee haqa barbaanna jechuun kan falmatan jiru.