Afrikaa: Godaantonni Afriikaa baay'een galaana Mediteraaniyaaniin liqimfaman

Bidiruu waggaa afur dhidhimaa turte

Madda suuraa, Anadolu Agency

Ibsa waa'ee suuraa,

Bidiruu waggaa afur dhidhimaa turte

Godaantonni Afrikaa baay'een galaana Mediteraaniyaaniin liqimfamuun du'an.

Bidiruun godaantota Afrikaa fe'attee turte tokko erga galaana Mediteraaniyaanii keessatti dhidhimtee booda reeffi namoota 46 argamuu isaa aanga'oonni Tuniiziyaa beeksisaniiru.

Bidiruun godaantota qabattee dhidhimte kunis dhiyeenya magaalaa Tuniiziyaa Saafaaksi jedhamtu tokkotti yoo ta'u, taateen kun kan qaqqabee ammoo dhuma-torbee darbe kanarra ture.

Aanga'oonni naannoo sanaa akka jedhanitti, namoota lubbuun darbe 46 malee godaantonni biroon galaanaan nyaatamanii lubbuu dhaban jiraachuu waan malaniif reeffa barbaaduun itti fufeera.

Bidiruun dhidhimte kun godaantota fe'attee Xaaliyaan galuuf kan kaate ta'uu kan dubbatan aanga'oonni Tuniiziyaa kunneen, godaantonni dhuman lammilee biyyoota Afrikaa kamii akka ta'an garuu hin ibsine.

Dhaabbata oduu mootummaa Tuniiziyaa kan ta'e TAPn ammoo godaantonni dhuman kunneen harki caalan lammilee Ayivoori Koosti ta'uu isaanii gabaaseera.

Godaantota reeffi isaanii argame wallakkaa ol dubartootadha. Namoota godaansarra osoo jiranii lubbuusaanii dhaban kanneen keessaa tokko lammii Tuniiziyaa ta'uu isaa poolisiin kan mirkaneeffate yoo ta'u, tarii nama bidiruu sana oofaa ture ta'uu mala kan jedhu tilmaamamaa jira.

Manni murtii Tuniiziyaa imala bidiruu lubbuun namoota hedduu akka darbuuf sababa ta'e kana duubatti argamu adda baasuu poolisiin qorachuu qaba jedheera.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Seenaa dargaggoo imala konteenara lubbuu namoota 64 galaafate irraa hafe