Kooriyaan Kaabaa doorsisa Kooriyaa Kibbaan booda biiroo waliinii daangaa irra jiru barbadeessite

Sirna baninsaa biiroo magaalaa Keesongi irratti namoota hirmaatan Fulbaana 14 bara 2018.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Biiroon kun gammachuu guddaan Fulbaana bara 2018 baname

Kooriyaan Kaabaa biiroo Kooriyaa Kibbaa waliin daangaa irraa qabdu barbadeessuu aanga'oonni Kooriyaa Kibbaa himan.

Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga Kooriyaan Kibbaa naannoo daangaa biyyoota lameenii humna waaraanaa irraa bilisa tahetti humna waaranaa ishee bobbaasuuf qophii tahuu akeekkachiifte sa'aatii muraasa booda.

Biiroon biyyoota lameenii magaalaa dangaa irra jirtu Keesongi jedhamtu keessatti argama.

Bakki Biiroo kun daangaa Kooriyaa Kaabaa keessatti kan argamu yoo tahu bara 2018 biyyootni lameen akka wa qunnamaniif yaadamee kan baname ture.

Erga weerara koroonaavaayirasii ji'a Amajjiin as Biiroon amma haleellamee akka barbadaa'u tahe jedhame kun qullaadha.

Biyyootni lameen torbanootaaf wal gaareffachaa turan. Kunis sababa garee namoota Kooriyaa Kaabaa gananii gara Kibbaatti badaniin kan uumame yoo tahu olola garaagaraa gara Kooriyaa Kibbaatti egaa turan jedhama.

Obboleettiin gaggeessaa Kooriyaa Kaabaa Kim Yo Jong jedhamtu torban darbe biiroo daangaa irra jiru barbadeessuu akka danda'an ibsa kennitee ture.

Map

Ministerri Dhimma Tokkummaa Kooriyaa Kibbaa magaalaa Sehul jiru ganama kana dhohinsi naannoo Biiroo sanaatii dhagahamu ibse.

Yeroo dhiyoon as Kooriyaan Kaabaa olola karaa daangaa gara biyya isheetti ergamu balaaleffataa turteetti.

Gareen Kooriyaa Kaabaa irraa dhokatanii badanii Kooriyaa Kibbaa galan olola garaagaraa meeshaa adda addaa kan akka afuuffeetti fayyadamuun garasitti ergu.

Biyyootni lameen biiroo barbadaa'e kana kan hundeessan erga pirezidaanti Kooriyaa Kaabaa Kim Jon Un fi gitnisaanii pirezidaanti Moon Jey in waliin mari'atanii ture.